35/11-16 S

10.03.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-16 S.

Brønnen er boret om lag 5,5 kilometer nord for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og om lag 130 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonens sandsteiner). Brønnen er boret fra utvinningstillatelse 248 C med letemål i tillatelse 090 B.

Brønnen påtraff om lag 9 meter netto intra Draupneformasjonen sandsteiner med relativt gode reservoaregenskaper. Det ble kun påtruffet spor av petroleum. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 248 C, som i 2013 ble fradelt tillatelsen 248 som ble tildelt i Nordsjøtildelingene 1999.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3211 meter under havflaten og ble avsluttet i  Heatherformasjonen i øvre jura.

Havdypet er 367 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-16 S ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal til den tilgrensende utvinningstillatelsen 90 for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-17 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.03.2014