35/11-16 S

10.03.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 248 C, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-16 S.

Brønnen er boret om lag 5,5 kilometer nord for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og om lag 130 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonens sandsteiner). Brønnen er boret fra utvinningstillatelse 248 C med letemål i tillatelse 090 B.

Brønnen påtraff om lag 9 meter netto intra Draupneformasjonen sandsteiner med relativt gode reservoaregenskaper. Det ble kun påtruffet spor av petroleum. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 248 C, som i 2013 ble fradelt tillatelsen 248 som ble tildelt i Nordsjøtildelingene 1999.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3211 meter under havflaten og ble avsluttet i  Heatherformasjonen i øvre jura.

Havdypet er 367 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-16 S ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal til den tilgrensende utvinningstillatelsen 90 for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-17 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.03.2014

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.