35/11-17

30.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 090, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-17. Brønnen er boret om lag en kilometer sør for Framfeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært mål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 48 meter i Brentgruppen, hvorav 10 meter med god reservoarkvalitet i Etive-og Rannochformasjonen. I Fensfjordformasjonen ble en brutto oljekolonne på 38 meter påtruffet, hvorav 20 meter av god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet både i primært og sekundært letemål.

I tillegg ble det påtruffet en om lag 10 meter oljekolonne i nedre jura reservoarbergarter (Osebergformasjonen) med god reservoarkvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.  

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 090 vil vurdere funnet sammen med prospekter i nærheten med tanke på en videre utbygging.

Det er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2889 meter under havflaten, og ble avsluttet i Cookformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 357 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-17 ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal bore produksjonsbrønn 35/11-A-31 i samme utvinningstillatelse, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 30.04.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.