35/9-10 S og 35/9-10 A

15.01.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 35/9-10 S og A på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

Avgrensningsbrønnene er boret i Nordsjøen, om lag 40 kilometer nord for Trollfeltet og to kilometer sørøst for funnbrønnen.

Funnet ble påvist våren 2012 i to sandsteinslag i Heatherformasjonen av senjura alder. Avgrensningsbrønn 35/9-10 S ble boret i sørøstlig del av "Skarfjellstrukturen" og sidesteget 35/9-10 A nær toppen av strukturen i den sørvestlige delen. Før brønn 35/9-10 S ble boret, var ressursanslaget for funnet mellom 10 og 25 millioner standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbar olje.

Hensikten med de to brønnene var å undersøke tykkelse, egenskaper, væskeinnhold og dyp til øvre jura reservoaret for å definere funnets utbredelse mot sør og avklare om funnet har en gasskappe. 

Brønn 35/9-10 S påtraff en 13 meter (brutto) gasskolonne og en oljekolonne på 49 meter (brutto) i tre tynne sandsteiner i øvre "Intra Heather" med reservoarkvalitet som forventet. Trykkdata viser at dette området har et lavere reservoartrykk og ikke er i direkte kommunikasjon med den vestlige og nordlige delen av funnet.

Brønn 35/9-10 A påtraff en 59 meter (brutto) gasskolonne i den øvre "Intra Heather"-sandsteinen med reservoarkvalitet bedre enn forventet. Trykkdata indikerer at den påviste gasskappen er i kommunikasjon med oljesonen påvist i 35/9-7 og  i avgrensningsbrønn 35/9-8 på den nordlige delen av funnet. Den undre "Intra Heather"-sandsteinen er bare fire meter mektig, inneholder olje og har reservoarkvalitet dårligere enn forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat, og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten for mulige utbyggingsløsninger.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 418. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Avgrensningsbrønn 35/9-10 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2837 og 3595 meter under havflaten. Avgrensningsbrønn 35/9-10 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2835 og 3179 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 365 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Transocean Arctic, som skal til utvinningstillatelse 586 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S der VNG Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 16.01.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).