35/9-10 S og 35/9-10 A

15.01.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 35/9-10 S og A på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

Avgrensningsbrønnene er boret i Nordsjøen, om lag 40 kilometer nord for Trollfeltet og to kilometer sørøst for funnbrønnen.

Funnet ble påvist våren 2012 i to sandsteinslag i Heatherformasjonen av senjura alder. Avgrensningsbrønn 35/9-10 S ble boret i sørøstlig del av "Skarfjellstrukturen" og sidesteget 35/9-10 A nær toppen av strukturen i den sørvestlige delen. Før brønn 35/9-10 S ble boret, var ressursanslaget for funnet mellom 10 og 25 millioner standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbar olje.

Hensikten med de to brønnene var å undersøke tykkelse, egenskaper, væskeinnhold og dyp til øvre jura reservoaret for å definere funnets utbredelse mot sør og avklare om funnet har en gasskappe. 

Brønn 35/9-10 S påtraff en 13 meter (brutto) gasskolonne og en oljekolonne på 49 meter (brutto) i tre tynne sandsteiner i øvre "Intra Heather" med reservoarkvalitet som forventet. Trykkdata viser at dette området har et lavere reservoartrykk og ikke er i direkte kommunikasjon med den vestlige og nordlige delen av funnet.

Brønn 35/9-10 A påtraff en 59 meter (brutto) gasskolonne i den øvre "Intra Heather"-sandsteinen med reservoarkvalitet bedre enn forventet. Trykkdata indikerer at den påviste gasskappen er i kommunikasjon med oljesonen påvist i 35/9-7 og  i avgrensningsbrønn 35/9-8 på den nordlige delen av funnet. Den undre "Intra Heather"-sandsteinen er bare fire meter mektig, inneholder olje og har reservoarkvalitet dårligere enn forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat, og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten for mulige utbyggingsløsninger.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 418. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Avgrensningsbrønn 35/9-10 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2837 og 3595 meter under havflaten. Avgrensningsbrønn 35/9-10 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2835 og 3179 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 365 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Transocean Arctic, som skal til utvinningstillatelse 586 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S der VNG Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 16.01.2014

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.