35/9-10 S og 35/9-10 A

15.01.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnene 35/9-10 S og A på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

Avgrensningsbrønnene er boret i Nordsjøen, om lag 40 kilometer nord for Trollfeltet og to kilometer sørøst for funnbrønnen.

Funnet ble påvist våren 2012 i to sandsteinslag i Heatherformasjonen av senjura alder. Avgrensningsbrønn 35/9-10 S ble boret i sørøstlig del av "Skarfjellstrukturen" og sidesteget 35/9-10 A nær toppen av strukturen i den sørvestlige delen. Før brønn 35/9-10 S ble boret, var ressursanslaget for funnet mellom 10 og 25 millioner standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbar olje.

Hensikten med de to brønnene var å undersøke tykkelse, egenskaper, væskeinnhold og dyp til øvre jura reservoaret for å definere funnets utbredelse mot sør og avklare om funnet har en gasskappe. 

Brønn 35/9-10 S påtraff en 13 meter (brutto) gasskolonne og en oljekolonne på 49 meter (brutto) i tre tynne sandsteiner i øvre "Intra Heather" med reservoarkvalitet som forventet. Trykkdata viser at dette området har et lavere reservoartrykk og ikke er i direkte kommunikasjon med den vestlige og nordlige delen av funnet.

Brønn 35/9-10 A påtraff en 59 meter (brutto) gasskolonne i den øvre "Intra Heather"-sandsteinen med reservoarkvalitet bedre enn forventet. Trykkdata indikerer at den påviste gasskappen er i kommunikasjon med oljesonen påvist i 35/9-7 og  i avgrensningsbrønn 35/9-8 på den nordlige delen av funnet. Den undre "Intra Heather"-sandsteinen er bare fire meter mektig, inneholder olje og har reservoarkvalitet dårligere enn forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat, og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten for mulige utbyggingsløsninger.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 418. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Avgrensningsbrønn 35/9-10 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2837 og 3595 meter under havflaten. Avgrensningsbrønn 35/9-10 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2835 og 3179 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura.

Havdypet er 365 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av Transocean Arctic, som skal til utvinningstillatelse 586 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S der VNG Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 16.01.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.