35/9-11 S og 35/9-11 A

27.05.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A på olje-, gass- og kondensatfunnet 35/9-6 S.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter vinteren 2010. Avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A ble boret 1,7 kilometer sørvest for funnbrønnen 35/9-6 S. Før brønnene 35/9-11 S og A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 2 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønn 35/9-11 A ble boret 30 meter fra 35/9-11 S for å optimalisere kjernetakinga.

Hensikten med brønnene var å avgrense 35/9-6 S-funnet mot sørvest ved å påvise tilleggsressurser og redusere usikkerheten i reservoartykkelser og -egenskaper.

Brønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A traff på olje i Heatherformasjonen, Brentgruppen, Drake- og øvre del av Cookformasjonen og Statfjordgruppen i jura reservoarbergarter. Reservoarene har ulike trykkregimer. Formasjonsvann ble påtruffet i nedre del av Cookformasjonen, men ellers ble det ikke påtruffet noen olje/vann-kontakt i de andre formasjonene.

Reservoarkvaliteten i Heather-, Tarbert-, Etive-, Cookformasjonene og Statfjordgruppen er dårlig. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata indikerer at det ikke er kommunikasjon til den nordlige delen av funnet 35/9-6 S. Ressursene i funnet vil nå bli evaluert basert på resultatene fra de nye brønnene.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i februar 2007 (TFO 2006).

Avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3733 og 3795 meter under havflaten med tilhørende målt dyp på 3800 og 3860 meter under havflaten. 35/9-11 S ble avsluttet i Dunlingruppen og 35/9-11 A i Statfjordgruppen, begge i nedre jura. Havdypet er 368 meter. Brønnene ble midlertidig plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson, som skal til utvinningstillatelse 554 i nordlige Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 34/6-3 S, der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 27.05.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.