35/9-11 S og 35/9-11 A

27.05.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A på olje-, gass- og kondensatfunnet 35/9-6 S.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter vinteren 2010. Avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A ble boret 1,7 kilometer sørvest for funnbrønnen 35/9-6 S. Før brønnene 35/9-11 S og A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 2 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønn 35/9-11 A ble boret 30 meter fra 35/9-11 S for å optimalisere kjernetakinga.

Hensikten med brønnene var å avgrense 35/9-6 S-funnet mot sørvest ved å påvise tilleggsressurser og redusere usikkerheten i reservoartykkelser og -egenskaper.

Brønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A traff på olje i Heatherformasjonen, Brentgruppen, Drake- og øvre del av Cookformasjonen og Statfjordgruppen i jura reservoarbergarter. Reservoarene har ulike trykkregimer. Formasjonsvann ble påtruffet i nedre del av Cookformasjonen, men ellers ble det ikke påtruffet noen olje/vann-kontakt i de andre formasjonene.

Reservoarkvaliteten i Heather-, Tarbert-, Etive-, Cookformasjonene og Statfjordgruppen er dårlig. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata indikerer at det ikke er kommunikasjon til den nordlige delen av funnet 35/9-6 S. Ressursene i funnet vil nå bli evaluert basert på resultatene fra de nye brønnene.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i februar 2007 (TFO 2006).

Avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3733 og 3795 meter under havflaten med tilhørende målt dyp på 3800 og 3860 meter under havflaten. 35/9-11 S ble avsluttet i Dunlingruppen og 35/9-11 A i Statfjordgruppen, begge i nedre jura. Havdypet er 368 meter. Brønnene ble midlertidig plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson, som skal til utvinningstillatelse 554 i nordlige Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 34/6-3 S, der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 27.05.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.