35/9-11 S og 35/9-11 A

27.05.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A på olje-, gass- og kondensatfunnet 35/9-6 S.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter vinteren 2010. Avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A ble boret 1,7 kilometer sørvest for funnbrønnen 35/9-6 S. Før brønnene 35/9-11 S og A ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 2 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønn 35/9-11 A ble boret 30 meter fra 35/9-11 S for å optimalisere kjernetakinga.

Hensikten med brønnene var å avgrense 35/9-6 S-funnet mot sørvest ved å påvise tilleggsressurser og redusere usikkerheten i reservoartykkelser og -egenskaper.

Brønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A traff på olje i Heatherformasjonen, Brentgruppen, Drake- og øvre del av Cookformasjonen og Statfjordgruppen i jura reservoarbergarter. Reservoarene har ulike trykkregimer. Formasjonsvann ble påtruffet i nedre del av Cookformasjonen, men ellers ble det ikke påtruffet noen olje/vann-kontakt i de andre formasjonene.

Reservoarkvaliteten i Heather-, Tarbert-, Etive-, Cookformasjonene og Statfjordgruppen er dårlig. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata indikerer at det ikke er kommunikasjon til den nordlige delen av funnet 35/9-6 S. Ressursene i funnet vil nå bli evaluert basert på resultatene fra de nye brønnene.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i februar 2007 (TFO 2006).

Avgrensningsbrønnene 35/9-11 S og 35/9-11 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3733 og 3795 meter under havflaten med tilhørende målt dyp på 3800 og 3860 meter under havflaten. 35/9-11 S ble avsluttet i Dunlingruppen og 35/9-11 A i Statfjordgruppen, begge i nedre jura. Havdypet er 368 meter. Brønnene ble midlertidig plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson, som skal til utvinningstillatelse 554 i nordlige Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 34/6-3 S, der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 27.05.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.