35/9-12 S

19.12.2014 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 420, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-12 S.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sørvest for Gjøafeltet i Nordsjøen og omlag 80 kilometer sørvest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (intra Heatherformasjonen sandstein). Brønn 35/9-12 S påtraff reservoarbergarter i to sandsteinslag i Heatherformasjonen, begge av god kvalitet og med spor av petroleum. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 420. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen 35/9-12 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3423 og 3531 meter under havflaten  og ble avsluttet i Rannockformasjonen i midtre jura. Havdypet er 358 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-12 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6406/6-4 i utvinningstillatelse 510 i Norskehavet, der Maersk Oil Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 19.12.2014