6305/8-2

14.11.2014 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6305/8-2 på Ormen Langefeltet.

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i nedre paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Våleformasjonens ‘Egga reservoarenhet’ og ‘Våle heterolithics’ samt Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 600 til 1100 meters vanndyp i den sørlige delen av Norskehavet, og om lag 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret om lag sju kilometer sør-sørøst for sørligste brønnrammen på feltet.

Hensikten med brønn 6305/8-2 var å avgrense feltet mot sør, da det var uklart om området var drenert eller ikke optimalt drenert av eksisterende utvinningsbrønner. Brønnen påtraff en gasskolonne på 28 meter med en underliggende vannsone i ‘Egga reservoarenhet’ med meget god reservoarkvalitet. Både ‘Våle heterolithics’ og  Jorsalafareformasjonen var vannførende med henholdsvis meget god og varierende fra dårlig til meget god reservoarkvalitet. Vannsonen er til sammen på om lag 70 meter. 

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige brønnresultater gir ikke grunnlag for endringer av de forventede utvinnbare reserver fra Ormen Lange.

Rettighetshaverne vil vurdere en videre utvikling av dette området av feltet med en tilknytning til den sørligste bunnrammen på feltet.

Dette er den niende letebrønnen som er boret på Ormen Langefeltet og den andre avgrensningsbrønnen boret i utvinningstillatelsen 250 som ble tildelt i 15. runde i 1999.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3037,5 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 615 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen 6305/8-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents, som nå skal til Draugenfeltet i Norskehavet for å permanent plugge utvinningsbrønn 6407/9-A-53-H i utvinningstillatelse 093, der A/S Norske Shell er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.11.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.