6305/8-2

14.11.2014 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6305/8-2 på Ormen Langefeltet.

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i nedre paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Våleformasjonens ‘Egga reservoarenhet’ og ‘Våle heterolithics’ samt Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 600 til 1100 meters vanndyp i den sørlige delen av Norskehavet, og om lag 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret om lag sju kilometer sør-sørøst for sørligste brønnrammen på feltet.

Hensikten med brønn 6305/8-2 var å avgrense feltet mot sør, da det var uklart om området var drenert eller ikke optimalt drenert av eksisterende utvinningsbrønner. Brønnen påtraff en gasskolonne på 28 meter med en underliggende vannsone i ‘Egga reservoarenhet’ med meget god reservoarkvalitet. Både ‘Våle heterolithics’ og  Jorsalafareformasjonen var vannførende med henholdsvis meget god og varierende fra dårlig til meget god reservoarkvalitet. Vannsonen er til sammen på om lag 70 meter. 

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige brønnresultater gir ikke grunnlag for endringer av de forventede utvinnbare reserver fra Ormen Lange.

Rettighetshaverne vil vurdere en videre utvikling av dette området av feltet med en tilknytning til den sørligste bunnrammen på feltet.

Dette er den niende letebrønnen som er boret på Ormen Langefeltet og den andre avgrensningsbrønnen boret i utvinningstillatelsen 250 som ble tildelt i 15. runde i 1999.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3037,5 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 615 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen 6305/8-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents, som nå skal til Draugenfeltet i Norskehavet for å permanent plugge utvinningsbrønn 6407/9-A-53-H i utvinningstillatelse 093, der A/S Norske Shell er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.11.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.