6305/8-2

14.11.2014 A/S Norske Shell, operatør for Ormen Langefeltet, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6305/8-2 på Ormen Langefeltet.

Ormen Lange ble påvist i 1997 og har vært i produksjon siden 2007. Reservoaret er i nedre paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (Våleformasjonens ‘Egga reservoarenhet’ og ‘Våle heterolithics’ samt Jorsalfareformasjonen). Feltet ligger på 600 til 1100 meters vanndyp i den sørlige delen av Norskehavet, og om lag 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Brønnen ble boret om lag sju kilometer sør-sørøst for sørligste brønnrammen på feltet.

Hensikten med brønn 6305/8-2 var å avgrense feltet mot sør, da det var uklart om området var drenert eller ikke optimalt drenert av eksisterende utvinningsbrønner. Brønnen påtraff en gasskolonne på 28 meter med en underliggende vannsone i ‘Egga reservoarenhet’ med meget god reservoarkvalitet. Både ‘Våle heterolithics’ og  Jorsalafareformasjonen var vannførende med henholdsvis meget god og varierende fra dårlig til meget god reservoarkvalitet. Vannsonen er til sammen på om lag 70 meter. 

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige brønnresultater gir ikke grunnlag for endringer av de forventede utvinnbare reserver fra Ormen Lange.

Rettighetshaverne vil vurdere en videre utvikling av dette området av feltet med en tilknytning til den sørligste bunnrammen på feltet.

Dette er den niende letebrønnen som er boret på Ormen Langefeltet og den andre avgrensningsbrønnen boret i utvinningstillatelsen 250 som ble tildelt i 15. runde i 1999.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3037,5 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Kyrreformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 615 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen 6305/8-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents, som nå skal til Draugenfeltet i Norskehavet for å permanent plugge utvinningsbrønn 6407/9-A-53-H i utvinningstillatelse 093, der A/S Norske Shell er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 14.11.2014

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.