6405/12-1

31.12.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 584, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6405/12-1.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordøst for Ormen Langefeltet i Norskehavet.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (henholdsvis Tangformasjonen og Shetlandgruppen).

Brønnen påtraff ikke reservoar i Tangformasjonen. I Shetlandgruppen ble det påtruffet spor av gass i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 584. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Brønn 6405/12-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3305 meter under havflaten og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 418 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal på kontrakt med RWE Dea Norge AS.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 31.12.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.