6405/12-1

31.12.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 584, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6405/12-1.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordøst for Ormen Langefeltet i Norskehavet.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i paleocen og øvre kritt reservoarbergarter (henholdsvis Tangformasjonen og Shetlandgruppen).

Brønnen påtraff ikke reservoar i Tangformasjonen. I Shetlandgruppen ble det påtruffet spor av gass i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen klassifiseres som tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 584. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Brønn 6405/12-1 ble boret til et vertikalt dyp av 3305 meter under havflaten og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt.

Havdypet er 418 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal på kontrakt med RWE Dea Norge AS.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 31.12.2014