6406/12-3 B og 6406/12-3 A

11.07.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på olje- og gassfunnet 6406/12-3 S («Pil»), samt undersøkelsesbrønn 6406/12-3 A på prospektet «Bue».

Funnet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter våren 2014. Avgrensningsbrønnen 6406/12-3 B og undersøkelsesbrønnen 6406/12-3 A ble boret henholdsvis 1,7 og 2,1 kilometer nordøst av funnbrønnen 6406/12-3 S. Før 6406/12-3 B ble boret, var operatørens ressurstall for funnet på mellom 6 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar olje og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 B var å avgrense funnet i «Pil» mot nordøst med hensyn til utbredelse, tykkelse og reservoaregenskaper til  øvre jura reservoarbergarter (Melke- og Rognformasjonen), samt fastsette olje/vannkontakten. Brønnen påtraff en 82 meter oljekolonne i sandsteiner i Melkeformasjonen av god reservoarkvalitet. Olje/vannkontakten ble påtruffet litt dypere enn forventet. Ressursestimatet for olje- og gassfunnet i 6406/12-3 S («Pil) er nå justert til mellom 8,8 og 21,1 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat samt mellom 2,7 og 6,1 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 A var å undersøke utbredelse, tykkelse og reservoargenskaper til øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen) i «Bue-prospektet», samt fastsette trykk og petroleum/vann-kontakten. Brønnen påtraff en 18 meter oljekolonne i sandsteiner i Rognformasjonen med varierende fra god til meget god reservoarkvalitet. 

Trykkdata indikerer ingen kommunikasjon mellom funnene i «Pil» og «Bue» og brønnen har derfor påvist et separat funn i «Bue». Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i «Bue» er mellom 1 og 4 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøve.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningslisensen 586. Lisensen ble tildelt 4. februar 2011 (TFO 2010).

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3967 og 3656,5 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura. Vanndypet er 324 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 555 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 33/2-1, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 11.07.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.