6406/12-3 B og 6406/12-3 A

11.07.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på olje- og gassfunnet 6406/12-3 S («Pil»), samt undersøkelsesbrønn 6406/12-3 A på prospektet «Bue».

Funnet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter våren 2014. Avgrensningsbrønnen 6406/12-3 B og undersøkelsesbrønnen 6406/12-3 A ble boret henholdsvis 1,7 og 2,1 kilometer nordøst av funnbrønnen 6406/12-3 S. Før 6406/12-3 B ble boret, var operatørens ressurstall for funnet på mellom 6 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar olje og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 B var å avgrense funnet i «Pil» mot nordøst med hensyn til utbredelse, tykkelse og reservoaregenskaper til  øvre jura reservoarbergarter (Melke- og Rognformasjonen), samt fastsette olje/vannkontakten. Brønnen påtraff en 82 meter oljekolonne i sandsteiner i Melkeformasjonen av god reservoarkvalitet. Olje/vannkontakten ble påtruffet litt dypere enn forventet. Ressursestimatet for olje- og gassfunnet i 6406/12-3 S («Pil) er nå justert til mellom 8,8 og 21,1 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat samt mellom 2,7 og 6,1 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 A var å undersøke utbredelse, tykkelse og reservoargenskaper til øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen) i «Bue-prospektet», samt fastsette trykk og petroleum/vann-kontakten. Brønnen påtraff en 18 meter oljekolonne i sandsteiner i Rognformasjonen med varierende fra god til meget god reservoarkvalitet. 

Trykkdata indikerer ingen kommunikasjon mellom funnene i «Pil» og «Bue» og brønnen har derfor påvist et separat funn i «Bue». Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i «Bue» er mellom 1 og 4 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøve.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningslisensen 586. Lisensen ble tildelt 4. februar 2011 (TFO 2010).

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3967 og 3656,5 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura. Vanndypet er 324 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 555 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 33/2-1, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 11.07.2014

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.