6406/12-3 B og 6406/12-3 A

11.07.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på olje- og gassfunnet 6406/12-3 S («Pil»), samt undersøkelsesbrønn 6406/12-3 A på prospektet «Bue».

Funnet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter våren 2014. Avgrensningsbrønnen 6406/12-3 B og undersøkelsesbrønnen 6406/12-3 A ble boret henholdsvis 1,7 og 2,1 kilometer nordøst av funnbrønnen 6406/12-3 S. Før 6406/12-3 B ble boret, var operatørens ressurstall for funnet på mellom 6 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar olje og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 B var å avgrense funnet i «Pil» mot nordøst med hensyn til utbredelse, tykkelse og reservoaregenskaper til  øvre jura reservoarbergarter (Melke- og Rognformasjonen), samt fastsette olje/vannkontakten. Brønnen påtraff en 82 meter oljekolonne i sandsteiner i Melkeformasjonen av god reservoarkvalitet. Olje/vannkontakten ble påtruffet litt dypere enn forventet. Ressursestimatet for olje- og gassfunnet i 6406/12-3 S («Pil) er nå justert til mellom 8,8 og 21,1 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat samt mellom 2,7 og 6,1 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 A var å undersøke utbredelse, tykkelse og reservoargenskaper til øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen) i «Bue-prospektet», samt fastsette trykk og petroleum/vann-kontakten. Brønnen påtraff en 18 meter oljekolonne i sandsteiner i Rognformasjonen med varierende fra god til meget god reservoarkvalitet. 

Trykkdata indikerer ingen kommunikasjon mellom funnene i «Pil» og «Bue» og brønnen har derfor påvist et separat funn i «Bue». Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i «Bue» er mellom 1 og 4 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøve.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningslisensen 586. Lisensen ble tildelt 4. februar 2011 (TFO 2010).

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3967 og 3656,5 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura. Vanndypet er 324 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 555 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 33/2-1, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 11.07.2014