6406/12-3 B og 6406/12-3 A

11.07.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på olje- og gassfunnet 6406/12-3 S («Pil»), samt undersøkelsesbrønn 6406/12-3 A på prospektet «Bue».

Funnet ble påvist i øvre jura reservoarbergarter våren 2014. Avgrensningsbrønnen 6406/12-3 B og undersøkelsesbrønnen 6406/12-3 A ble boret henholdsvis 1,7 og 2,1 kilometer nordøst av funnbrønnen 6406/12-3 S. Før 6406/12-3 B ble boret, var operatørens ressurstall for funnet på mellom 6 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbar olje og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 B var å avgrense funnet i «Pil» mot nordøst med hensyn til utbredelse, tykkelse og reservoaregenskaper til  øvre jura reservoarbergarter (Melke- og Rognformasjonen), samt fastsette olje/vannkontakten. Brønnen påtraff en 82 meter oljekolonne i sandsteiner i Melkeformasjonen av god reservoarkvalitet. Olje/vannkontakten ble påtruffet litt dypere enn forventet. Ressursestimatet for olje- og gassfunnet i 6406/12-3 S («Pil) er nå justert til mellom 8,8 og 21,1 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat samt mellom 2,7 og 6,1 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med 6406/12-3 A var å undersøke utbredelse, tykkelse og reservoargenskaper til øvre jura reservoarbergarter (Rognformasjonen) i «Bue-prospektet», samt fastsette trykk og petroleum/vann-kontakten. Brønnen påtraff en 18 meter oljekolonne i sandsteiner i Rognformasjonen med varierende fra god til meget god reservoarkvalitet. 

Trykkdata indikerer ingen kommunikasjon mellom funnene i «Pil» og «Bue» og brønnen har derfor påvist et separat funn i «Bue». Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i «Bue» er mellom 1 og 4 millioner Sm³ utvinnbar olje og kondensat.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, inkludert væskeprøve.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningslisensen 586. Lisensen ble tildelt 4. februar 2011 (TFO 2010).

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3967 og 3656,5 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Melkeformasjonen i øvre jura. Vanndypet er 324 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6406/12-3 B og A ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 555 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 33/2-1, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 11.07.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).