6406/12-3 S

10.04.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S. Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørvest for Njordfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Rogn- og Melkeformasjonen).

Det ble påtruffet en 226 meter netto petroleumskolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav 135 meter er fylt med olje. Reservoarkvaliteten er god. Undre del av Melkeformasjonen er vannførende med dårligere reservoarkvalitet enn øvre del.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest i oljesonen er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1067 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen påviste gode strømningsegenskaper og gass/olje raten er 152 Sm3/Sm3.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 21 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 586. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3738 meter under havflaten, og ble avsluttet i Melkeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 324 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/12-3 S ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på funnet for å redusere usikkerhetsspennet i ressursanslaget.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.