6406/12-3 S

10.04.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S. Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørvest for Njordfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Rogn- og Melkeformasjonen).

Det ble påtruffet en 226 meter netto petroleumskolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav 135 meter er fylt med olje. Reservoarkvaliteten er god. Undre del av Melkeformasjonen er vannførende med dårligere reservoarkvalitet enn øvre del.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest i oljesonen er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1067 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen påviste gode strømningsegenskaper og gass/olje raten er 152 Sm3/Sm3.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 21 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 586. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3738 meter under havflaten, og ble avsluttet i Melkeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 324 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/12-3 S ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på funnet for å redusere usikkerhetsspennet i ressursanslaget.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014