6406/12-3 S

10.04.2014 VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S. Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørvest for Njordfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Rogn- og Melkeformasjonen).

Det ble påtruffet en 226 meter netto petroleumskolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav 135 meter er fylt med olje. Reservoarkvaliteten er god. Undre del av Melkeformasjonen er vannførende med dårligere reservoarkvalitet enn øvre del.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest i oljesonen er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på 1067 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen påviste gode strømningsegenskaper og gass/olje raten er 152 Sm3/Sm3.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 6 og 21 millioner Sm3 utvinnbar olje og kondensat og mellom 2 og 6 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 586. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3738 meter under havflaten, og ble avsluttet i Melkeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 324 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/12-3 S ble boret av Transocean Arctic som nå skal bore avgrensningsbrønn 6406/12-3 B på funnet for å redusere usikkerhetsspennet i ressursanslaget.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.