6407/1-7 og 6407/1-7 A

10.04.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 6407/1-7 og  6407/1-7 A.

Brønnene er boret om lag åtte kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og fem kilometer nordøst for gass/kondensatfunnet 6407/1-6 S i utvinningstillatelse 475. Reservoaret i dette funnet er i tynne sandsteinslag i Langeformasjonen i nedre kritt, og funnet ble gjort  i januar 2013. Ressursanslaget for funnet var da på mellom 3 og 20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 6407/1-7 var å avgrense gass/kondensatfunnet 6407/1-6 høyere opp på strukturen. En ny avgrensningsbrønn 6407/1-7 A, ble deretter boret nedflanks for å undersøke reservoartykkelse og litologi.

I brønn 6407/1-7 ble det påvist gass/kondensat i to sandsteinsintervaller med 12 meter netto vertikal tykkelse og en brutto reservoarmektighet på 16 meter. I brønn 6407/1-7 A ble gass/kondensat påvist i to sandsteinsintervaller med 7 meter vertikal tykkelse og en brutto reservoarmektighet på 13 meter. Forskjell i trykkmålinger mellom brønnene 6407/1-7, 6407/1-7 A og funnbrønnen 6407/1-6 S indikerer at det ikke er kommunikasjon mellom avgrensningsbrønnene og funnet 6407/1-6 S. Brønn 6407/1-7 har dermed påvist et separat funn, og vil bli reklassifisert til undersøkelsesbrønn.

Foreløpige beregninger av størrelsen på det nye gass/kondensatfunnet er mellom 1 og 4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Ressursestimatet for gass/kondensatfunnet 6407/1-6 S er nå justert ned til mellom 1 og 6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en videre utvikling.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 475. Tillatelsen ble tildelt 29. februar 2008 (TFO2007).

Brønnene 6407/1-7 og 6407/1-7 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3345 og 3311 meter under havflaten, den siste med målt dyp på 3571 meter. Begge brønnene ble avsluttet i Langeformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 280 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-7 og 6407/1-7 A ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 550 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 31/2-21 S der Tullow Oil Norge AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).