6407/1-7 og 6407/1-7 A

10.04.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 6407/1-7 og  6407/1-7 A.

Brønnene er boret om lag åtte kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og fem kilometer nordøst for gass/kondensatfunnet 6407/1-6 S i utvinningstillatelse 475. Reservoaret i dette funnet er i tynne sandsteinslag i Langeformasjonen i nedre kritt, og funnet ble gjort  i januar 2013. Ressursanslaget for funnet var da på mellom 3 og 20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 6407/1-7 var å avgrense gass/kondensatfunnet 6407/1-6 høyere opp på strukturen. En ny avgrensningsbrønn 6407/1-7 A, ble deretter boret nedflanks for å undersøke reservoartykkelse og litologi.

I brønn 6407/1-7 ble det påvist gass/kondensat i to sandsteinsintervaller med 12 meter netto vertikal tykkelse og en brutto reservoarmektighet på 16 meter. I brønn 6407/1-7 A ble gass/kondensat påvist i to sandsteinsintervaller med 7 meter vertikal tykkelse og en brutto reservoarmektighet på 13 meter. Forskjell i trykkmålinger mellom brønnene 6407/1-7, 6407/1-7 A og funnbrønnen 6407/1-6 S indikerer at det ikke er kommunikasjon mellom avgrensningsbrønnene og funnet 6407/1-6 S. Brønn 6407/1-7 har dermed påvist et separat funn, og vil bli reklassifisert til undersøkelsesbrønn.

Foreløpige beregninger av størrelsen på det nye gass/kondensatfunnet er mellom 1 og 4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Ressursestimatet for gass/kondensatfunnet 6407/1-6 S er nå justert ned til mellom 1 og 6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en videre utvikling.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 475. Tillatelsen ble tildelt 29. februar 2008 (TFO2007).

Brønnene 6407/1-7 og 6407/1-7 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3345 og 3311 meter under havflaten, den siste med målt dyp på 3571 meter. Begge brønnene ble avsluttet i Langeformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 280 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-7 og 6407/1-7 A ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 550 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 31/2-21 S der Tullow Oil Norge AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.