6407/1-7 og 6407/1-7 A

10.04.2014 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 6407/1-7 og  6407/1-7 A.

Brønnene er boret om lag åtte kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og fem kilometer nordøst for gass/kondensatfunnet 6407/1-6 S i utvinningstillatelse 475. Reservoaret i dette funnet er i tynne sandsteinslag i Langeformasjonen i nedre kritt, og funnet ble gjort  i januar 2013. Ressursanslaget for funnet var da på mellom 3 og 20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 6407/1-7 var å avgrense gass/kondensatfunnet 6407/1-6 høyere opp på strukturen. En ny avgrensningsbrønn 6407/1-7 A, ble deretter boret nedflanks for å undersøke reservoartykkelse og litologi.

I brønn 6407/1-7 ble det påvist gass/kondensat i to sandsteinsintervaller med 12 meter netto vertikal tykkelse og en brutto reservoarmektighet på 16 meter. I brønn 6407/1-7 A ble gass/kondensat påvist i to sandsteinsintervaller med 7 meter vertikal tykkelse og en brutto reservoarmektighet på 13 meter. Forskjell i trykkmålinger mellom brønnene 6407/1-7, 6407/1-7 A og funnbrønnen 6407/1-6 S indikerer at det ikke er kommunikasjon mellom avgrensningsbrønnene og funnet 6407/1-6 S. Brønn 6407/1-7 har dermed påvist et separat funn, og vil bli reklassifisert til undersøkelsesbrønn.

Foreløpige beregninger av størrelsen på det nye gass/kondensatfunnet er mellom 1 og 4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Ressursestimatet for gass/kondensatfunnet 6407/1-6 S er nå justert ned til mellom 1 og 6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en videre utvikling.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 475. Tillatelsen ble tildelt 29. februar 2008 (TFO2007).

Brønnene 6407/1-7 og 6407/1-7 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3345 og 3311 meter under havflaten, den siste med målt dyp på 3571 meter. Begge brønnene ble avsluttet i Langeformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 280 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-7 og 6407/1-7 A ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 550 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 31/2-21 S der Tullow Oil Norge AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.