6507/10-2 S

28.01.2014 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 645, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/10-2 S. Brønnen er boret om lag 13 kilometer sør for Heidrunplattformen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ileformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen).

Det ble påtruffet en om lag 12,5 meter oljekolonne og om lag 12 meter gasskolonne i Garnformasjonen, med tykkere reservoarbergarter og bedre reservoarkvalitet enn forventet. Nedre del av Garnformasjonen er vannførende. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. De øvrige letemålene i Ile- og Tiljeformasjonene er vannførende. Videre avgrensing av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 645. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2957 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 298 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/10-2 S ble boret av West Navigator som fortsetter arbeid på kontrakt for Norske Shell AS på Ormen Lange-feltet.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 28.01.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).