6507/5-7

25.06.2014 E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 558, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-7. Brønnen er boret om lag 18 kilometer sørøst for Skarvfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra midtre- og nedre jura (Fangst- og Båtgruppen).

Den påtraff 12 og 15 meter reservoarbergarter av meget god reservoarkvalitet i henholdsvis Garn- og Ileformasjonen i Fangstgruppen. Dessuten ble det påtruffet om lag 20 og 30 meter reservoarbergarter av meget god reservoarkvalitet i henholdvis Tilje- og Åreformasjonen i Båtgruppen. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 558. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.  

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1597 meter under havflaten og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 400 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/5-7 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 507 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 31/10-1 der Tullow Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 25.06.2014