6507/5-7

25.06.2014 E.ON E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 558, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/5-7. Brønnen er boret om lag 18 kilometer sørøst for Skarvfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra midtre- og nedre jura (Fangst- og Båtgruppen).

Den påtraff 12 og 15 meter reservoarbergarter av meget god reservoarkvalitet i henholdsvis Garn- og Ileformasjonen i Fangstgruppen. Dessuten ble det påtruffet om lag 20 og 30 meter reservoarbergarter av meget god reservoarkvalitet i henholdvis Tilje- og Åreformasjonen i Båtgruppen. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 558. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.  

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1597 meter under havflaten og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 400 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/5-7 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 507 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 31/10-1 der Tullow Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 25.06.2014

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.