6608/10-16

06.06.2014 Noreco Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 484, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-16. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nord for Nornefeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Fangst- og Båtgruppene).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (Langeformasjonen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter i Fangst- og Båtgruppene og i Langeformasjonen, men med dårligere reservoaregenskaper enn forventet. Brønnen påviste bare spor av petroleum i Langeformasjonen og Båtgruppen, og klassifiseres som tørr. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 484. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4000 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 371 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-16 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/4-8 S, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

 

Oppdatert: 06.06.2014