6608/10-16

06.06.2014 Noreco Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 484, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-16. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nord for Nornefeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Fangst- og Båtgruppene).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (Langeformasjonen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter i Fangst- og Båtgruppene og i Langeformasjonen, men med dårligere reservoaregenskaper enn forventet. Brønnen påviste bare spor av petroleum i Langeformasjonen og Båtgruppen, og klassifiseres som tørr. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 484. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4000 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 371 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-16 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/4-8 S, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

 

Oppdatert: 06.06.2014

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.