7120/1-4 S

22.07.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 (Gohta).  

Funnet ble påvist i 2013 i reservoarbergarter av permisk alder og er boret om lag 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet. Før brønn 7120/1-4 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 7120/1-4 S var å avgrense funnet 7120/1-3. Brønnen påtraff ti meter perm til trias karbonatkonglomerat med god reservoarkvalitet over oppsprukket karbonat med begrenset reservoarkvalitet. Den konglomeratiske sonen inneholdt gass og kondensat. I de tette karbonatene under var det spor av olje. I dyp samsvarer oljesporene i avgrensningsbrønnen med oljesonen i funnbrønn 7120/1-3.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. I tillegg er det gjennomført to formasjonstester. Først ble det forsøkt testet en 50 meter sone 23 meter under den antatte gass/ olje kontakten, deretter i den ti meter tykke gassonen. Under testen i oljesonen ble det produsert 170 000 Sm3 gass/dag. Trykkoppbyggingen viste at en drenerte fra et porøst reservoar. Dette skyldes manglende forsegling mellom gass og oljesonen på utsiden av fôringsrøret. Testen i oljesonen er derfor ikke konklusiv.

Testen i den ti meter tykke gass og kondensatsonen gav en produksjon på 700 000 Sm3 gass og 140 Sm3 olje pr dagtilsvarende en GOF på 5000 m3/m3. Trykkoppbyggingen viser at produksjonstesten drenerte fra et område som strekker seg minimum 1000 meter i radius ut fra brønnen. DST-testen bekreftet gode produksjonsegenskaper i karbonatkonglomeratet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er fortsatt mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 492 (lenke til faktasiden). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2490 meter under havflaten, og ble avsluttet i Røyeformasjonen i øvre perm. Havdypet er 331,5 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator som skal nå til utvinningstillatelse 609 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/11-1, også den med Lundin Norway AS som operatør.

 

Oppdatert: 23.02.2016

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.