7120/1-4 S

22.07.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 (Gohta).  

Funnet ble påvist i 2013 i reservoarbergarter av permisk alder og er boret om lag 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet. Før brønn 7120/1-4 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 7120/1-4 S var å avgrense funnet 7120/1-3. Brønnen påtraff ti meter perm til trias karbonatkonglomerat med god reservoarkvalitet over oppsprukket karbonat med begrenset reservoarkvalitet. Den konglomeratiske sonen inneholdt gass og kondensat. I de tette karbonatene under var det spor av olje. I dyp samsvarer oljesporene i avgrensningsbrønnen med oljesonen i funnbrønn 7120/1-3.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. I tillegg er det gjennomført to formasjonstester. Først ble det forsøkt testet en 50 meter sone 23 meter under den antatte gass/ olje kontakten, deretter i den ti meter tykke gassonen. Under testen i oljesonen ble det produsert 170 000 Sm3 gass/dag. Trykkoppbyggingen viste at en drenerte fra et porøst reservoar. Dette skyldes manglende forsegling mellom gass og oljesonen på utsiden av fôringsrøret. Testen i oljesonen er derfor ikke konklusiv.

Testen i den ti meter tykke gass og kondensatsonen gav en produksjon på 700 000 Sm3 gass og 140 Sm3 olje pr dagtilsvarende en GOF på 5000 m3/m3. Trykkoppbyggingen viser at produksjonstesten drenerte fra et område som strekker seg minimum 1000 meter i radius ut fra brønnen. DST-testen bekreftet gode produksjonsegenskaper i karbonatkonglomeratet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er fortsatt mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 492 (lenke til faktasiden). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2490 meter under havflaten, og ble avsluttet i Røyeformasjonen i øvre perm. Havdypet er 331,5 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator som skal nå til utvinningstillatelse 609 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/11-1, også den med Lundin Norway AS som operatør.

 

Oppdatert: 23.02.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.