7120/1-4 S

22.07.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 (Gohta).  

Funnet ble påvist i 2013 i reservoarbergarter av permisk alder og er boret om lag 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet. Før brønn 7120/1-4 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 7120/1-4 S var å avgrense funnet 7120/1-3. Brønnen påtraff ti meter perm til trias karbonatkonglomerat med god reservoarkvalitet over oppsprukket karbonat med begrenset reservoarkvalitet. Den konglomeratiske sonen inneholdt gass og kondensat. I de tette karbonatene under var det spor av olje. I dyp samsvarer oljesporene i avgrensningsbrønnen med oljesonen i funnbrønn 7120/1-3.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. I tillegg er det gjennomført to formasjonstester. Først ble det forsøkt testet en 50 meter sone 23 meter under den antatte gass/ olje kontakten, deretter i den ti meter tykke gassonen. Under testen i oljesonen ble det produsert 170 000 Sm3 gass/dag. Trykkoppbyggingen viste at en drenerte fra et porøst reservoar. Dette skyldes manglende forsegling mellom gass og oljesonen på utsiden av fôringsrøret. Testen i oljesonen er derfor ikke konklusiv.

Testen i den ti meter tykke gass og kondensatsonen gav en produksjon på 700 000 Sm3 gass og 140 Sm3 olje pr dagtilsvarende en GOF på 5000 m3/m3. Trykkoppbyggingen viser at produksjonstesten drenerte fra et område som strekker seg minimum 1000 meter i radius ut fra brønnen. DST-testen bekreftet gode produksjonsegenskaper i karbonatkonglomeratet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er fortsatt mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 492 (lenke til faktasiden). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2490 meter under havflaten, og ble avsluttet i Røyeformasjonen i øvre perm. Havdypet er 331,5 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator som skal nå til utvinningstillatelse 609 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/11-1, også den med Lundin Norway AS som operatør.

 

Oppdatert: 23.02.2016

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).