7125/4-3

11.09.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 393 B, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7125/4-3. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 4 kilometer sør for olje- og gassfunnet 7125/4-1 og om lag 105 kilometer nordøst for Hammerfest.

Letemålet for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (intra Knurrformasjonen).

Brønn 7125/4-3 påtraff om lag 35 meter tykke reservoarbergarter med dårlig reservoarkvalitet i Knurrformasjonen.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 393 B, som ble fradelt utvinningstillatelse 393 i 2010.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 993 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hekkingenformasjonen av senjura alder. Havdypet er 294 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 7125/4-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7319/12-1 i utvinningstillatelse 713 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 11.09.2014