7218/8-1

10.04.2014 GDF SUEZ E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 607, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7218/8-1.  

Brønnen er boret om lag 65 kilometer sørvest for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg og 130 km nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt (Kvitingformasjonen) og nedre kritt (øvre del av Kolmuleformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre del av Kolmuleformasjonen.

Brønnen påtraff tynne siltsteinslag i Kvitingformasjonen med forhøyede gasslesninger i et brutto intervall på rundt 35 meter. I et sandig siltsteinslag ble det målt bevegelig gass. I Kolmuleformasjonen er det ikke påtruffet reservoarbergarter. Brønnen klassifiseres som tørr med spor av gass.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 607. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3000 meter under havflaten og ble avsluttet i Kolmuleformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 385 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7218/8-1 ble boret av Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 537 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/7-2 der OMV (Norge) AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.