7218/8-1

10.04.2014 GDF SUEZ E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 607, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7218/8-1.  

Brønnen er boret om lag 65 kilometer sørvest for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg og 130 km nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt (Kvitingformasjonen) og nedre kritt (øvre del av Kolmuleformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre del av Kolmuleformasjonen.

Brønnen påtraff tynne siltsteinslag i Kvitingformasjonen med forhøyede gasslesninger i et brutto intervall på rundt 35 meter. I et sandig siltsteinslag ble det målt bevegelig gass. I Kolmuleformasjonen er det ikke påtruffet reservoarbergarter. Brønnen klassifiseres som tørr med spor av gass.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 607. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3000 meter under havflaten og ble avsluttet i Kolmuleformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 385 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7218/8-1 ble boret av Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 537 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/7-2 der OMV (Norge) AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014