7218/8-1

10.04.2014 GDF SUEZ E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 607, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7218/8-1.  

Brønnen er boret om lag 65 kilometer sørvest for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg og 130 km nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt (Kvitingformasjonen) og nedre kritt (øvre del av Kolmuleformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre del av Kolmuleformasjonen.

Brønnen påtraff tynne siltsteinslag i Kvitingformasjonen med forhøyede gasslesninger i et brutto intervall på rundt 35 meter. I et sandig siltsteinslag ble det målt bevegelig gass. I Kolmuleformasjonen er det ikke påtruffet reservoarbergarter. Brønnen klassifiseres som tørr med spor av gass.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 607. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3000 meter under havflaten og ble avsluttet i Kolmuleformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 385 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7218/8-1 ble boret av Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 537 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/7-2 der OMV (Norge) AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 10.04.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.