7220/4-1

20.02.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/4-1.

Brønnen er boret om lag 11 kilometer nordvest for funnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og om lag 247 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, Nordmela- og Tubåenformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto gasskolonne på om lag 130 meter i Stø- og Nordmelaformasjonen, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I Snaddformasjonen påtraff brønnen en om lag 45 meter brutto gasskolonne.

Foreløpige beregninger tyder på at funnet rommer mellom to og fire milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 532.

Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3209 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen av mellom- til sentrias alder. Havdypet er 403 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/4-1ble boret av boreinnretningen West Hercules, som etterpå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/7-3 S på et annet prospekt i samme utvinningstillatelse.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 20.02.2014