7220/7-3 S

02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-3 S.

Brønnen er boret i Barentshavet, om lag 15 kilometer sørvest for funnet 7220/8-1 Johan Castberg og 230 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, og Nordmelaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Fruholmenformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto gasskolonne på 68 meter i Støformasjonen og en brutto oljekolonne på 86 meter i Stø- og Nordmelaformasjonen. Reservoarkvaliteten i Støformasjonen er meget god. I Nordmelaformasjonen er reservoarkvaliteten variabel, men om lag halve oljesonen er påtruffet i sandsteiner av meget god reservoarkvalitet. Fruholmenformasjonen har dårlige reservoaregenskaper, og er vannførende.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom sju og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert tilknyttet 7220/8-1 Johan Castberg.

Dette er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2029 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 345 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/7-3 S ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå går til oppdrag utenfor norsk sokkel.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 02.05.2014