7220/7-3 S

02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-3 S.

Brønnen er boret i Barentshavet, om lag 15 kilometer sørvest for funnet 7220/8-1 Johan Castberg og 230 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, og Nordmelaformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Fruholmenformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto gasskolonne på 68 meter i Støformasjonen og en brutto oljekolonne på 86 meter i Stø- og Nordmelaformasjonen. Reservoarkvaliteten i Støformasjonen er meget god. I Nordmelaformasjonen er reservoarkvaliteten variabel, men om lag halve oljesonen er påtruffet i sandsteiner av meget god reservoarkvalitet. Fruholmenformasjonen har dårlige reservoaregenskaper, og er vannførende.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom sju og ti millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert tilknyttet 7220/8-1 Johan Castberg.

Dette er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2029 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 345 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/7-3 S ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå går til oppdrag utenfor norsk sokkel.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 02.05.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.