7222/11-2

03.03.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 659, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7222/11-2.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordøst for Snøhvitfeltet i Barentshavet og om lag 160 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 30 meter i Kobbeformasjonen, hvorav om lag 20 meter i sandsteiner, med langt dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble også påtruffet flere tynne sandsteinslag dypere ned i Kobbeformasjonen, men disse var tette.

På grunn av de dårlige reservoaregenskapene, var det ikke mulig å etablere gradienter fra trykkmålingene. Ingen olje/vann kontakt ble derfor påtruffet. Foreløpige vurderinger av funnet er at det er økonomisk uinteressant.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest (mini-DST) er utført, men den viste meget dårlige strømningsegenskaper.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 659.

Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2918 meter under havflaten, og ble avsluttet i Klappmyssformasjonen av tidligtrias alder. Havdypet er 338 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7222/11-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 607 for å bore undersøkelsesbrønn 7218/8-1, der GDF SUEZ E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 03.03.2014