7227/10-1

07.11.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 230, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7227/10-1.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sørvest for olje- og gassfunnet 7228/7-1 og om lag 210 kilometer nordøst for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen), samt undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten på kildebergart av tidlig- til mellomtrias alder.

Brønnen påtraff om lag 40 meter tykke reservoarbergarter i Snaddformasjonen og om lag 15 meter tykke reservoarbergarter i Kobbeformasjonen, begge med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 230, som ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3095 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen. Havdypet er 232 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7227/10-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen, som nå skal til undersøkelsesbrønn 7324/9-1 i Barentshavet for å kutte og trekke brønnhodet. Brønnen er i utvinningstillatelse 614, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen
, tlf. 51 87 62 29

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 07.11.2014