7227/10-1

07.11.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 230, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7227/10-1.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sørvest for olje- og gassfunnet 7228/7-1 og om lag 210 kilometer nordøst for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen), samt undersøke tilstedeværelsen og kvaliteten på kildebergart av tidlig- til mellomtrias alder.

Brønnen påtraff om lag 40 meter tykke reservoarbergarter i Snaddformasjonen og om lag 15 meter tykke reservoarbergarter i Kobbeformasjonen, begge med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 230, som ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3095 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen. Havdypet er 232 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7227/10-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen, som nå skal til undersøkelsesbrønn 7324/9-1 i Barentshavet for å kutte og trekke brønnhodet. Brønnen er i utvinningstillatelse 614, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen
, tlf. 51 87 62 29

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 07.11.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.