7319/12-1

26.09.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 713, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7319/12-1.

Brønnen er boret 65 kilometer nordvest for olje- og gassfunnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og 300 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senkritt alder (sandstein i Kveiteformasjonen).

Brønnen påtraff gass i reservoarbergarter av tidligpaleocen eller senkritt alder (sandstein i Torsk- eller Kveiteformasjonen) med god reservoarkvalitet. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, er på om lag 30 meter, og gasskolonnen er om lag 15 meter.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 20 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Funnet vil bli videre evaluert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 713.

Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1500 meter under havflaten i bergarter av kritt alder. Havdypet er 422 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 7319/12-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/2-1 i utvinningstillatelse 714 i Barentshavet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 26.09.2014