7324/2-1

20.06.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/2-1.

Brønnen er boret om lag 45 kilometer nord for funnet 7324/8-1 "Wisting Central" og 350 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Realgrunnundergruppen).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønnen 7324/2-1 påtraff om lag 15 meter tykke reservoarbergarter med god reservoarkvalitet i Støformasjonen i Realgrunnundergruppen. I Snaddformasjonen ble det påtruffet om lag 170 meter reservoarbergarter, hovedsakelig med dårlig reservoarkvalitet, og kun noen få meter med god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 615. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1050 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 443 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/2-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7325/1-1 i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 20.06.2014