7324/7-2

03.07.2014 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/7-2.

Brønnen er boret om lag sju kilometer nordvest for oljefunnet 7324/8-1 "Wisting Central" og 315 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø-, Nordmela-, og Fruholmenformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen- til mellomtrias alder (Snaddformasjonen).

Brønnen påtraff omlag 20 meter oljekolonne i Støformasjonen med meget gode reservoaregenskaper.

Det ble påtruffet hovedsaklig gass i sandsteinlag i Snaddformasjonen med dårlige reservoaregenskaper, og ingen gassgradient ble etablert.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og åtte millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

En vellykket formasjonstest ble utført i Støformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 319 Sm3 olje og 9195 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1679 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen av sen- til mellomtrias alder. Havdypet er 418 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/7-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som etterpå skal til verft på Stord for femårs re-sertifisering.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.07.2014