7324/9-1

07.08.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 614, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/9-1. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sørøst for funnet 7324/8-1(Wisting) i Barentshavet og 300 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Realgrunnundergruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønn 7324/9-1 påtraff om lag ti meter gassfylte reservoarbergarter i Støformasjonen i Realgrunnundergruppen. Reservoarkvaliteten er god. I Snaddformasjonen ble det påtruffet om lag 50 meter netto reservoarbergarter, hovedsakelig av dårlig reservoarkvalitet, og noen få soner med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelse på funnet er mellom 1 og 2 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1060 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen. Havdypet er 414 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 614. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønn 7324/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7125/4-3 i utvinningstillatelse 393 B der Statoil Petroleum AS også er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 07.08.2014