7325/1-1

22.07.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7325/1-1. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret om lag 56 kilometer nordøst for oljefunnet 7324/8-1 i Barentshavet og 360 km nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av midt- og tidligtrias alder (Snadd- og Klappmyss formasjonene).

Brønn 7325/1-1 påtraff om lag ti meter sandstein med spor av hydrokarboner i Kobbeformasjonen. Reservoaregenskapene var dårlige. Det ble også påtruffet om lag 55 meter netto med reservoarbergart i Snaddformasjonen hvorav ti meter var gassfylt.

Dårlige reservoaregenskaper i Kobbe- og Snaddformasjonene forhindret etableringen av trykkgradienter. Det ble ikke påvist sandstein i Klappmyssformasjon, dog det ble påvist om lag ti meter brutto sandstein av dårlig kvalitet i nedre trias reservoarbergarter (Havertformasjonen). Foreløpige analyser indikerer at funnet ikke er kommersielt drivverdig. Det er utført datainnsamling samt prøvetaking.

Brønnen ble avsluttet i Havertformasjonen på et dyp av 2825 m under havoverflaten. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 615. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønn 7325/1-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen. Boreinnretningen skal nå til utvinningstillatelse 614 for å bore undersøkelsesbrønn 7324/9-1.

 

Oppdatert: 23.07.2014