8/10-5 S og 8/10-5 A

14.05.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A. Brønnene er tørre.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer sørøst for Ulafeltet i sørlige del av Nordsjøen. 

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen) i et segment øst for oljefunnet 8/10-4 S ("Butch") påvist i samme utvinningstillatelse i 2011. Brønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A påtraff henholdsvis 45 meter og 50 meter sandstein i Ulaformasjonen med god reservoarkvalitet.  

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking som vil bli benyttet i den videre utviklingen av det nærliggende funnet 8/10-4 S.

Dette er fjerde og femte letebrønn som er boret i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 2750 meter og 2263 meter under havflaten og ble avsluttet i Zechsteingruppen av perm alder. Havdypet er 66 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Mærsk Giant, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 8/10-6 S på ett segment sør for oljefunnet 8/10-4 S i samme utvinningstillatelse. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 14.05.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.