8/10-5 S og 8/10-5 A

14.05.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A. Brønnene er tørre.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer sørøst for Ulafeltet i sørlige del av Nordsjøen. 

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen) i et segment øst for oljefunnet 8/10-4 S ("Butch") påvist i samme utvinningstillatelse i 2011. Brønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A påtraff henholdsvis 45 meter og 50 meter sandstein i Ulaformasjonen med god reservoarkvalitet.  

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking som vil bli benyttet i den videre utviklingen av det nærliggende funnet 8/10-4 S.

Dette er fjerde og femte letebrønn som er boret i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 2750 meter og 2263 meter under havflaten og ble avsluttet i Zechsteingruppen av perm alder. Havdypet er 66 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Mærsk Giant, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 8/10-6 S på ett segment sør for oljefunnet 8/10-4 S i samme utvinningstillatelse. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 14.05.2014