8/10-5 S og 8/10-5 A

14.05.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A. Brønnene er tørre.

Brønnene er boret om lag 13 kilometer sørøst for Ulafeltet i sørlige del av Nordsjøen. 

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen) i et segment øst for oljefunnet 8/10-4 S ("Butch") påvist i samme utvinningstillatelse i 2011. Brønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A påtraff henholdsvis 45 meter og 50 meter sandstein i Ulaformasjonen med god reservoarkvalitet.  

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking som vil bli benyttet i den videre utviklingen av det nærliggende funnet 8/10-4 S.

Dette er fjerde og femte letebrønn som er boret i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnene 8/10-5 S og 8/10-5 A ble boret til vertikalt dyp av henholdsvis 2750 meter og 2263 meter under havflaten og ble avsluttet i Zechsteingruppen av perm alder. Havdypet er 66 meter. Brønnene blir plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Mærsk Giant, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 8/10-6 S på ett segment sør for oljefunnet 8/10-4 S i samme utvinningstillatelse. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 14.05.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.