8/10-6 S

23.07.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 8/10-6 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret 13 kilometer sørøst for Ulafeltet i den sørøstlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjon) i et nytt segment sørvest for oljefunnet 8/10-4 S påvist i 2011.

Brønnen påtraff 55 meter sandsetein i Ulaformasjonen med god reservoarkvalitet, men hydrokarboner ble ikke påvist. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1945 meter under havflaten og ble avsluttet i Zechsteingruppen av perm alder. Havdypet er 66 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 8/10-6 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Giant som nå skal til utvinningstillatelse 494 i sørlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/9-5 S der Det norske oljeselskap ASA er operatør.

 

Oppdatert: 23.07.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).