8/10-6 S

23.07.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 8/10-6 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret 13 kilometer sørøst for Ulafeltet i den sørøstlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjon) i et nytt segment sørvest for oljefunnet 8/10-4 S påvist i 2011.

Brønnen påtraff 55 meter sandsetein i Ulaformasjonen med god reservoarkvalitet, men hydrokarboner ble ikke påvist. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1945 meter under havflaten og ble avsluttet i Zechsteingruppen av perm alder. Havdypet er 66 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 8/10-6 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Giant som nå skal til utvinningstillatelse 494 i sørlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/9-5 S der Det norske oljeselskap ASA er operatør.

 

Oppdatert: 23.07.2014