8/10-6 S

23.07.2014 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 8/10-6 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret 13 kilometer sørøst for Ulafeltet i den sørøstlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjon) i et nytt segment sørvest for oljefunnet 8/10-4 S påvist i 2011.

Brønnen påtraff 55 meter sandsetein i Ulaformasjonen med god reservoarkvalitet, men hydrokarboner ble ikke påvist. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1945 meter under havflaten og ble avsluttet i Zechsteingruppen av perm alder. Havdypet er 66 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 8/10-6 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Giant som nå skal til utvinningstillatelse 494 i sørlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/9-5 S der Det norske oljeselskap ASA er operatør.

 

Oppdatert: 23.07.2014

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.