6406/6-4 S

02.10.2015 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 510, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/6-4 S.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sørvest for Tyrihans-feltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Tiljeformasjonen).

Brønnen påtraff en gasskolonne på 25 meter i Garnformasjonen, med totalt 102 meter tykk sandstein med god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen 67 og 45 meter tykke sandsteiner med god reservoarkvalitet i henholdsvis Ile- og  Tofteformasjonen, men disse er vannfylte. Brønnen boret 50 meter inn i Tiljeformasjonen som også var vannfylt. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 3 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Foreløpig vurdering viser at funnet ikke er lønnsomt pr i dag.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 510. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. 

Brønn 6406/6-4 S ble boret til et målt og vertikalt dyp av henholdsvis 4524 og 4484 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 261 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/6-4 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015