10/4-1

15.07.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 734, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 10/4-1.

Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørøst for Ymefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Sandnesformasjonen) og i midtre jura reservoarbergarter (Bryneformasjon). Sekundær letemål var å påvise petroleum i øvre perm reservoarbergarter. 

Brønn 10/4-1 påtraff om lag 90 meter tykke reservoarbergarter i Sandnes- og Bryneformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff ikke reservoar i permiske bergarter. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 734. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013. 

Brønnen 10/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 2384 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av sein perm alder.

Havdypet er 98 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 10/4-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/3-11 S i utvinningstillatelse 650 i Norskehavet der E.ON E&P Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.