10/4-1

15.07.2015 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 734, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 10/4-1.

Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørøst for Ymefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Sandnesformasjonen) og i midtre jura reservoarbergarter (Bryneformasjon). Sekundær letemål var å påvise petroleum i øvre perm reservoarbergarter. 

Brønn 10/4-1 påtraff om lag 90 meter tykke reservoarbergarter i Sandnes- og Bryneformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff ikke reservoar i permiske bergarter. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 734. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2013. 

Brønnen 10/4-1 ble boret til et vertikalt dyp av 2384 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av sein perm alder.

Havdypet er 98 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 10/4-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/3-11 S i utvinningstillatelse 650 i Norskehavet der E.ON E&P Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015