15/12-24 S

20.05.2015 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 672, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-24 S.

Brønnen er boret i den midtre delen av Nordsjøen om lag seks kilometer nord for Vargfeltet og 220 kilometer sørvest for Stavanger. 

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ula- og Sandnesformasjonen) og i midtre jura reservoarbergarter (Hugin-og Sleipnerformasjonen). Brønnen påtraff om lag 195 meter med sandstein i veksling med siltstein i Ulaformasjonen, hvorav 155 meter er sandsteiner av god til meget god reservoarkvalitet. Videre ble 85 meter med sandstein i veksling med siltstein påtruffet i Skagerrakformasjonen i øvre trias, hvorav 45 meter er sandsteiner hovedsakelig av dårlig reservoarkvalitet. Brønnen har svake spor av petroleum i sandsteinene i både Ula- og Skagerrakformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.  Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 672, som ble tildelt i TFO 2012.

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp av henholdsvis 3136 og 3141  meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias.  Havdypet er 86 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/12-24 S ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå skal starte permanent plugging av brønner på Vargfeltet i utvinningstillatelse 038 i Nordsjøen, der Talisman Energy Norge AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Astri Sivertsen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016