16/1-21 S og 16/1-21 A

22.04.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A på Ivar Aasen-feltet.

Feltet er i den midtre delen av Nordsjøen og ble påvist i 2008. Størrelsen på feltet før boring av disse to avgrensningsbrønnene var på 24 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, 1 million Sm3 utvinnbar kondensat og 4,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Primært mål for brønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A var å undersøke reservoarbergarter og reservoarkvalitet samt utstrekning av en overliggende gasskappe i østlig del av feltet i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter (Hugin-, Sleipner- og Skagerrakformasjonen, samt Statfjordgruppen). I tillegg hadde 16/1-21 S et sekundært letemål i overliggende paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen).

16/1-21 S påtraff en total oljekolonne på 54 meter, hvorav 25 meter av god til meget god reservoarkvalitet i Skagerrakformasjonen. Oljen er undermettet som øst på feltet (16/1-16 og 16/1-16 A). Gass/olje forholdet (GOR) i oljesonen er på 130-145 Sm3/Sm3. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2436 meter, som er 2 meter dypere enn tidligere antatt i Skagerrakformasjonen. Gass ble ikke påtruffet i brønnen. I Heimdalformasjonen påtraff brønnen 27 meter vannfylt sandstein av god til meget god kvalitet.

16/1-21 A påtraff en total oljekolonne på 41 meter og en gasskolonne på 4 meter, hvorav i alt 29 meter av meget god reservoarkvalitet i Sleipner- og Skagerrakformasjonen. I Sleipnerformasjonen er oljen mettet, mens i Skagerrakformasjonen er den i stor grad undermettet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnresultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av produksjons- og injeksjonsbrønner. Videre arbeid fremover vil integrere de nye dataene og bidra til ytterligere økt feltforståelse.

Ivar Aasen-feltet består av utvinningstillatelsene 001 B, 028 B, 242, 338 BS og 457. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til Olje- og energidepartementet 21. desember 2012.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den fjerde og femte avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble skilt ut 15.12.1999 fra tillatelse 001, som ble tildelt 1.9.1965 (Runde 1-A).

Brønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 2630 og 3313 meter og vertikalt dyp på 2530 og 2463 meter under havflaten og begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor, som nå skal fortsette boring med avgrensningsbrønn 16/1-22 S i vestre del av Ivar Aasenfeltet. 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.