16/1-21 S og 16/1-21 A

22.04.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A på Ivar Aasen-feltet.

Feltet er i den midtre delen av Nordsjøen og ble påvist i 2008. Størrelsen på feltet før boring av disse to avgrensningsbrønnene var på 24 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, 1 million Sm3 utvinnbar kondensat og 4,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Primært mål for brønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A var å undersøke reservoarbergarter og reservoarkvalitet samt utstrekning av en overliggende gasskappe i østlig del av feltet i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter (Hugin-, Sleipner- og Skagerrakformasjonen, samt Statfjordgruppen). I tillegg hadde 16/1-21 S et sekundært letemål i overliggende paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen).

16/1-21 S påtraff en total oljekolonne på 54 meter, hvorav 25 meter av god til meget god reservoarkvalitet i Skagerrakformasjonen. Oljen er undermettet som øst på feltet (16/1-16 og 16/1-16 A). Gass/olje forholdet (GOR) i oljesonen er på 130-145 Sm3/Sm3. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2436 meter, som er 2 meter dypere enn tidligere antatt i Skagerrakformasjonen. Gass ble ikke påtruffet i brønnen. I Heimdalformasjonen påtraff brønnen 27 meter vannfylt sandstein av god til meget god kvalitet.

16/1-21 A påtraff en total oljekolonne på 41 meter og en gasskolonne på 4 meter, hvorav i alt 29 meter av meget god reservoarkvalitet i Sleipner- og Skagerrakformasjonen. I Sleipnerformasjonen er oljen mettet, mens i Skagerrakformasjonen er den i stor grad undermettet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnresultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av produksjons- og injeksjonsbrønner. Videre arbeid fremover vil integrere de nye dataene og bidra til ytterligere økt feltforståelse.

Ivar Aasen-feltet består av utvinningstillatelsene 001 B, 028 B, 242, 338 BS og 457. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til Olje- og energidepartementet 21. desember 2012.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den fjerde og femte avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble skilt ut 15.12.1999 fra tillatelse 001, som ble tildelt 1.9.1965 (Runde 1-A).

Brønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 2630 og 3313 meter og vertikalt dyp på 2530 og 2463 meter under havflaten og begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor, som nå skal fortsette boring med avgrensningsbrønn 16/1-22 S i vestre del av Ivar Aasenfeltet. 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.