16/1-21 S og 16/1-21 A

22.04.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for utvinningstillatelse 001 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A på Ivar Aasen-feltet.

Feltet er i den midtre delen av Nordsjøen og ble påvist i 2008. Størrelsen på feltet før boring av disse to avgrensningsbrønnene var på 24 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, 1 million Sm3 utvinnbar kondensat og 4,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Primært mål for brønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A var å undersøke reservoarbergarter og reservoarkvalitet samt utstrekning av en overliggende gasskappe i østlig del av feltet i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter (Hugin-, Sleipner- og Skagerrakformasjonen, samt Statfjordgruppen). I tillegg hadde 16/1-21 S et sekundært letemål i overliggende paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen).

16/1-21 S påtraff en total oljekolonne på 54 meter, hvorav 25 meter av god til meget god reservoarkvalitet i Skagerrakformasjonen. Oljen er undermettet som øst på feltet (16/1-16 og 16/1-16 A). Gass/olje forholdet (GOR) i oljesonen er på 130-145 Sm3/Sm3. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2436 meter, som er 2 meter dypere enn tidligere antatt i Skagerrakformasjonen. Gass ble ikke påtruffet i brønnen. I Heimdalformasjonen påtraff brønnen 27 meter vannfylt sandstein av god til meget god kvalitet.

16/1-21 A påtraff en total oljekolonne på 41 meter og en gasskolonne på 4 meter, hvorav i alt 29 meter av meget god reservoarkvalitet i Sleipner- og Skagerrakformasjonen. I Sleipnerformasjonen er oljen mettet, mens i Skagerrakformasjonen er den i stor grad undermettet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Brønnresultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av produksjons- og injeksjonsbrønner. Videre arbeid fremover vil integrere de nye dataene og bidra til ytterligere økt feltforståelse.

Ivar Aasen-feltet består av utvinningstillatelsene 001 B, 028 B, 242, 338 BS og 457. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til Olje- og energidepartementet 21. desember 2012.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den fjerde og femte avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 001 B. Tillatelsen ble skilt ut 15.12.1999 fra tillatelse 001, som ble tildelt 1.9.1965 (Runde 1-A).

Brønnene 16/1-21 S og 16/1-21 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 2630 og 3313 meter og vertikalt dyp på 2530 og 2463 meter under havflaten og begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor, som nå skal fortsette boring med avgrensningsbrønn 16/1-22 S i vestre del av Ivar Aasenfeltet. 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.