16/1-22 S, 16/1-22 A og 16/1-22 B

02.07.2015 Det norske oljeselskap AS, operatør for Ivar Aasen-feltet, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 16/1-22 S, 16/1-22 A og 16/1-22 B.

Feltet ligger i den midtre delen av Nordsjøen og ble påvist i 2008. Størrelsen på feltet før boring av avgrensningsbrønnene var på 24 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, 1 million Sm3 utvinnbar kondensat og 4,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 16/1-22 S var å undersøke reservoarbergarter og reservoarkvalitet samt sikre dybdekontroll langs vestflanken av feltet i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter (Hugin-, Sleipner- og Skagerrakformasjonen) for å kunne optimalisere brønnplassering med tanke på dreneringsstrategi. Sidestegene 16/1-22 A og 16/1-22 B ble boret henholdsvis 1000 meter nordøst og 1350 meter nord for 16/1-22 S for å undersøke reservoarbergarter og gjøre ytterligere datainnsamling. I tillegg skulle 16/1-22 A undersøke en underliggende seismisk anomali.

16/1-22 S påtraff en oljekolonne på 3 meter i sandstein av god til meget god reservoarkvalitet i Skagerrakformasjonen. Oljen er mettet med et gass/olje-forhold på om lag 160 Sm3/Sm3, som ellers i vest på feltet (16/1-11,16/1-11 A og 16/1-9). Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men beregnet til om lag 2435 meter, som er dypere enn tidligere beregnet olje/vann-kontakt for Skagerrakformasjonen (16/1-11 A).

16/1-22 A påtraff en total oljekolonne på om lag 55 meter i Skagerrakformasjonen, hvorav 30 meter i sandstein med varierende reservoarkvalitet fra moderat til meget god. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Den seismiske anomalien knyttes til toppen av en total oljekolonne på om lag 25 meter i underliggende sandstein (alluvial vifte), hvorav 15 meter med moderate reservoaregenskaper. Den oljeholdige delen av den sandige viften inngår ikke i feltets tidligere rapporterte reserver.

16/1-22 B påtraff en total oljekolonne på om lag 45 meter i Skagerrakformasjonen, hvorav 25 meter i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Resultatene har gitt verdifull informasjon med hensyn til endelig plassering av produksjons- og vanninjeksjonsbrønner. Gass ble ikke påtruffet i brønnene.

Plan for utbygging og drift (PUD) for Ivar Aasen-feltet ble levert til Olje- og energidepartementet 21. desember 2012.

Brønnene 16/1-22 S, 16/1-22 A og 16/1-22 B ble boret til et målt dyp på henholdsvis 2640, 2896 og 3215 meter og vertikalt dyp på 2562, 2468 og 2501 meter under havflaten. Alle ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Maersk Interceptor, som nå skal fortsette med produksjonsboring på Ivar Aasen-feltet etter at plattformens understell er installert. 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen
, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015