16/1-23 S

25.08.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-23 S på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

Avgrensningsbrønn 16/1-23 S er boret 2,4 kilometer sørøst for Edvard Grieg-plattformen.

Feltet ble påvist høsten 2007 og består av reservoarbergarter i kritt, jura og trias. Før brønn 16/1-23 S ble boret, var operatørens ressursanslag for feltet på 29,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoarbergarter, reservoaregenskaper og olje/vann-kontakten med hensyn til å avgrense den sørøstlige delen av Edvard Grieg-feltet. I tillegg var formålet å optimalisere dreneringsstrategien for å kunne plassere utvinningsbrønner best mulig i dette området.

Brønnen 16/1-23 S påtraff en total oljekolonne på 67 meter i konglomeratiske sandsteiner med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1933,5m under havflaten, som er 5,5 meter grunnere enn kontakten i resten av feltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. I alt fem småskala formasjonstester (mini-DSTer) er gjennomført i olje og vannsonen, med test-produksjon av en-meters intervaller inn gjennom borestrengen. Testene i oljesonen viste gode strømningsegenskaper, mens i vannsonen var strømningsraten moderat.

Foreløpige beregninger viser at resultatene fra brønnen kan føre til en økning på mellom 1 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje i denne delen av Edvard Grieg-feltet. Videre arbeid er forventet å redusere usikkerheten i dette estimatet.

Dette er den tiende letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den syvende letebrønnen på Edvard Grieg. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. Plan for utbygging og drift (PUD) for Edvard Grieg-feltet ble levert til Olje- og energidepartementet 16. januar 2012.

Avgrensningsbrønn 16/1-23 S er boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2130 og 2043 meter under havflaten og er avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 108 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Rowan Viking, som nå skal fortsette med å bore utvinnings- og injeksjonsbrønner på Edvard Grieg-feltet.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.