16/1-24

17.03.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/1-24. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer sørvest for Edvard Griegfeltet i midtre del av Nordsjøen og 210 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter med reservoarkvalitet i nedre paleocen (Tyformasjonen).

Brønnen påtraff en om lag 30 meter tykk sandstein av meget god reservoarkvalitet i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- eller Heatherformasjonen). Videre påtraff brønnen et om lag 120 meter tykt sandsteins-dominert intervall i Heatherformasjonen med god til dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 338 C, som ble fradelt utvinningstillatelse 338 og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-24 ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2269 og 2299 meter dyp under havflaten og avsluttet i Heatherformasjonen i øvre jura bergarter. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 105 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal bore avgrensningsbrønn 7220/11-2 i utvinningstillatelse 609, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016