16/1-25 S

23.12.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-25 S.

Brønnen var klassifisert som undersøkelsesbrønn, men omklassifiseres nå til avgrensningsbrønn. 

Brønnen er boret om lag seks kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i midtre delen av Nordsjøen og om lag tre kilometer sør for 16/1-12 funnet, 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag for funnet på mellom tre og åtte millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i tynne sandsteinslag i øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter og i underliggende oppsprukket og porøst granittisk grunnfjell.

Øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter var ikke til stede. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i oppsprukket, porøst grunnfjell, med reservoarkvalitet som varierer fra dårlig til moderat avhengig av oppsprekkingsgraden. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1927 meter under havflaten. Innsamlede trykkdata viser kommunikasjon mot oljefunnet 16/1-12, med om lag samme olje/vann-kontakt. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og sju millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en tilknytning til Edvard Grieg-feltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere formasjonstester (en DST, 5 mini-DST og en oppsprekkings-/injeksjonstest) er gjennomført. Produksjonsrate fra DST var på 42 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass/olje-forhold på 180 Sm3/Sm3. Formasjonstestene (DST og mini-DST) viste hovedsakelig moderate produksjons- og strømningsegenskaper. På grunn av dårlig kommunikasjon fra brønnen mot det porøse oppsprukket grunnfjell, ble parafin injisert i en mindre oppsprekkings- og injeksjonstest som ga stabile rater på 1000 Sm3 per døgn.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338 C, som ble fradelt utvinningstillatelse 338 og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2096 og 2185 meter dyp under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 106 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.12.2015

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.