16/1-25 S

23.12.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-25 S.

Brønnen var klassifisert som undersøkelsesbrønn, men omklassifiseres nå til avgrensningsbrønn. 

Brønnen er boret om lag seks kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i midtre delen av Nordsjøen og om lag tre kilometer sør for 16/1-12 funnet, 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag for funnet på mellom tre og åtte millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i tynne sandsteinslag i øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter og i underliggende oppsprukket og porøst granittisk grunnfjell.

Øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter var ikke til stede. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i oppsprukket, porøst grunnfjell, med reservoarkvalitet som varierer fra dårlig til moderat avhengig av oppsprekkingsgraden. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1927 meter under havflaten. Innsamlede trykkdata viser kommunikasjon mot oljefunnet 16/1-12, med om lag samme olje/vann-kontakt. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og sju millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en tilknytning til Edvard Grieg-feltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere formasjonstester (en DST, 5 mini-DST og en oppsprekkings-/injeksjonstest) er gjennomført. Produksjonsrate fra DST var på 42 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass/olje-forhold på 180 Sm3/Sm3. Formasjonstestene (DST og mini-DST) viste hovedsakelig moderate produksjons- og strømningsegenskaper. På grunn av dårlig kommunikasjon fra brønnen mot det porøse oppsprukket grunnfjell, ble parafin injisert i en mindre oppsprekkings- og injeksjonstest som ga stabile rater på 1000 Sm3 per døgn.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338 C, som ble fradelt utvinningstillatelse 338 og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2096 og 2185 meter dyp under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 106 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.12.2015

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).