16/1-25 S

23.12.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-25 S.

Brønnen var klassifisert som undersøkelsesbrønn, men omklassifiseres nå til avgrensningsbrønn. 

Brønnen er boret om lag seks kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i midtre delen av Nordsjøen og om lag tre kilometer sør for 16/1-12 funnet, 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag for funnet på mellom tre og åtte millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i tynne sandsteinslag i øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter og i underliggende oppsprukket og porøst granittisk grunnfjell.

Øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter var ikke til stede. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i oppsprukket, porøst grunnfjell, med reservoarkvalitet som varierer fra dårlig til moderat avhengig av oppsprekkingsgraden. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1927 meter under havflaten. Innsamlede trykkdata viser kommunikasjon mot oljefunnet 16/1-12, med om lag samme olje/vann-kontakt. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og sju millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en tilknytning til Edvard Grieg-feltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere formasjonstester (en DST, 5 mini-DST og en oppsprekkings-/injeksjonstest) er gjennomført. Produksjonsrate fra DST var på 42 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass/olje-forhold på 180 Sm3/Sm3. Formasjonstestene (DST og mini-DST) viste hovedsakelig moderate produksjons- og strømningsegenskaper. På grunn av dårlig kommunikasjon fra brønnen mot det porøse oppsprukket grunnfjell, ble parafin injisert i en mindre oppsprekkings- og injeksjonstest som ga stabile rater på 1000 Sm3 per døgn.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338 C, som ble fradelt utvinningstillatelse 338 og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2096 og 2185 meter dyp under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 106 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.12.2015

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.