16/1-25 S

23.12.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338 C, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-25 S.

Brønnen var klassifisert som undersøkelsesbrønn, men omklassifiseres nå til avgrensningsbrønn. 

Brønnen er boret om lag seks kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i midtre delen av Nordsjøen og om lag tre kilometer sør for 16/1-12 funnet, 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag for funnet på mellom tre og åtte millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønnen var å påvise olje i tynne sandsteinslag i øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter og i underliggende oppsprukket og porøst granittisk grunnfjell.

Øvre jura/nedre kritt reservoarbergarter var ikke til stede. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i oppsprukket, porøst grunnfjell, med reservoarkvalitet som varierer fra dårlig til moderat avhengig av oppsprekkingsgraden. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1927 meter under havflaten. Innsamlede trykkdata viser kommunikasjon mot oljefunnet 16/1-12, med om lag samme olje/vann-kontakt. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom to og sju millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en tilknytning til Edvard Grieg-feltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere formasjonstester (en DST, 5 mini-DST og en oppsprekkings-/injeksjonstest) er gjennomført. Produksjonsrate fra DST var på 42 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 36/64 tommers dyseåpning. Oljen er undermettet med et gass/olje-forhold på 180 Sm3/Sm3. Formasjonstestene (DST og mini-DST) viste hovedsakelig moderate produksjons- og strømningsegenskaper. På grunn av dårlig kommunikasjon fra brønnen mot det porøse oppsprukket grunnfjell, ble parafin injisert i en mindre oppsprekkings- og injeksjonstest som ga stabile rater på 1000 Sm3 per døgn.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 338 C, som ble fradelt utvinningstillatelse 338 og tildelt 16.12.2014.

Brønn 16/1-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2096 og 2185 meter dyp under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 106 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.12.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.