16/4-9 S

12.08.2015 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-9 S.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i midtre delen av Nordsjøen og 190 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av jura til trias alder. Brønnen påtraff en oljekolonne på 23 meter i konglomeratisk sandstein i forannevnte bergarter, hvorav 18 meter med moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1954 meter under havflaten. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består av sandsteiner og konglomerater med om lag 230 meter tykkelse.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom to og fire millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli utviklet sammen med funnet 16/4-6 S og vurdert tilknyttet Edvard Grieg-feltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest ble gjennomført. Produksjonsraten var på 150 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 32/64 tommers dyseåpning. Testen viste moderate strømningsegenskaper. Oljen er lett med et gass/olje-forhold på 210 Sm3/Sm3.

Dette er den fjerde letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2358 og 2305 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 100 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen 16/4-9 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6306/5-2 i undersøkelsestillatelse 642 i Norskehavet, der Repsol Exploration Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015