16/7-11

31.08.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 72 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 16/7-11 på vegne av utvinningstillatelsene 72 B, 72 D og 72 E.

Lenker til utvinngingstillatelsene: 72 B, 72 D og 72 E.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Sleipner A-plattformen i midtre del av Nordsjøen og 220 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjonen). Brønnen boret 97 meter inn i Skagerrakformasjonen, hvorav om lag 50 meter i tynne sandsteinslag med moderat til god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling. Dette er andre letebrønn i utvinningstillatelse 72 B.

Brønn 16/7-11 ble boret til et vertikalt dyp på 2625 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen.

Havdypet er 81 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/11-28 i midtre del av Nordsjøen i utvinningstillatelse 169, der Statoil er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015