2/11-11

22.07.2015 Edison Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 616, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 2/11-11.

Brønnen er boret om lag sju kilometer sørvest for Valhall-feltet og om lag fem kilometer vest for Hod-feltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt kalksteinsbergarter (Hodformasjonen). Brønn 2/11-11  påtraff om lag 330 meter tykke reservoarbergarter i Hodformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 616. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011. 

Brønnen 2/11-11 ble boret til et vertikalt dyp av 3388 meter under havflaten og ble avsluttet i Hidraformasjonen (øvre kritt). Havdypet er 68 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/11-11 ble boret av boreinnretningen Transocean Searcher som nå skal legges i opplag.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015