2/4-22 S

13.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 146, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-22 S.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nord for Ekofiskfeltet og 2,3 kilometer nordøst for funnet 2/4-21 i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønn 2/4-22 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter i perm (Rotliegendesgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Bryneformasjonen).

I primært letemål påtraff brønnen en total oljekolonne på 27 meter i Rotliegendesgruppen, hvorav 24 meter med sandstein av god reservoarkvalitet. I sekundært letemål påtraff brønnen oljekolonner i to intervaller i Bryneformasjonen, hvor den øverste også strekker seg inn i den overliggende Ulaformasjonen i øvre jura. Ingen olje/vann-kontakt ble påtruffet i noen av intervallene i jura. Bryneformasjonen har en total oljekolonne på 46 meter, hvorav om lag 30 meter med sandstein av god til dårlig reservoarkvalitet. Bryne- og Ulaformasjonen har en total oljekolonne på 49 meter, hvorav om lag 15 meter til sammen fra flere tynne sandsteinslag med god til dårlig reservoarkvalitet.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Foreløpige beregninger av størrelse på funnet er mellom 0,7 og 2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Ytterligere studier må gjennomføres for å fastslå om funnet kan inngå som del av en framtidig utvikling av området.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 146. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Brønn 2/4-22 S ble boret til et vertikalt dyp på 4834 meter under havflaten og avsluttet i Rotliegendesgruppen. Havdypet er 67 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/4-22 S ble boret av boreinnretningen Maersk Gallant, som nå skal bore letebrønn 2/4-23 i samme utvinningstillatelse. 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016