2/4-22 S

13.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 146, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/4-22 S.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nord for Ekofiskfeltet og 2,3 kilometer nordøst for funnet 2/4-21 i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønn 2/4-22 S var å påvise petroleum i reservoarbergarter i perm (Rotliegendesgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Bryneformasjonen).

I primært letemål påtraff brønnen en total oljekolonne på 27 meter i Rotliegendesgruppen, hvorav 24 meter med sandstein av god reservoarkvalitet. I sekundært letemål påtraff brønnen oljekolonner i to intervaller i Bryneformasjonen, hvor den øverste også strekker seg inn i den overliggende Ulaformasjonen i øvre jura. Ingen olje/vann-kontakt ble påtruffet i noen av intervallene i jura. Bryneformasjonen har en total oljekolonne på 46 meter, hvorav om lag 30 meter med sandstein av god til dårlig reservoarkvalitet. Bryne- og Ulaformasjonen har en total oljekolonne på 49 meter, hvorav om lag 15 meter til sammen fra flere tynne sandsteinslag med god til dårlig reservoarkvalitet.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Foreløpige beregninger av størrelse på funnet er mellom 0,7 og 2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Ytterligere studier må gjennomføres for å fastslå om funnet kan inngå som del av en framtidig utvikling av området.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 146. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Brønn 2/4-22 S ble boret til et vertikalt dyp på 4834 meter under havflaten og avsluttet i Rotliegendesgruppen. Havdypet er 67 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/4-22 S ble boret av boreinnretningen Maersk Gallant, som nå skal bore letebrønn 2/4-23 i samme utvinningstillatelse. 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.