25/10-12 S

06.01.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutLundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-12 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordvest for 16/2-6 Johan Sverdrupfunnet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer vest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter («intra Draupne sandstein»). Sekundært letemål  var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Hugin- og Sleipnerformasjonene samt Statfjordgruppen).

Brønnen påtraff om lag fem meter «intra Draupne sandstein» av dårlig reservoarkvalitet. To sandsteinsintervaller på om lag 40 og 50 meter ble påtruffet i Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er meget god i det øverste og god i det nederste intervallet. Sleipnerformasjonen ble ikke påtruffet, mens Statfjordgruppen har noen få, tynne sandsteinslag. Draupne- og Huginformasjonene har spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 625, som ble tildelt i TFO 2011.

Brønn 25/10-12 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2540 og 2567 meter dyp under havflaten og ble avsluttet i trias (antatt Smith Bankformasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 26/10-1 i utvinningstillatelse 674 BS, der Lundin Norway AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.