25/10-12 S

06.01.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutLundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 625, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-12 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordvest for 16/2-6 Johan Sverdrupfunnet i midtre del av Nordsjøen og 180 kilometer vest for Stavanger.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter («intra Draupne sandstein»). Sekundært letemål  var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Hugin- og Sleipnerformasjonene samt Statfjordgruppen).

Brønnen påtraff om lag fem meter «intra Draupne sandstein» av dårlig reservoarkvalitet. To sandsteinsintervaller på om lag 40 og 50 meter ble påtruffet i Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er meget god i det øverste og god i det nederste intervallet. Sleipnerformasjonen ble ikke påtruffet, mens Statfjordgruppen har noen få, tynne sandsteinslag. Draupne- og Huginformasjonene har spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 625, som ble tildelt i TFO 2011.

Brønn 25/10-12 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2540 og 2567 meter dyp under havflaten og ble avsluttet i trias (antatt Smith Bankformasjonen). Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 26/10-1 i utvinningstillatelse 674 BS, der Lundin Norway AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.