25/10-13 S

24.06.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boring av letebrønn 25/10-13 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen om lag 5 kilometer vest for Balder-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.  

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra paleocen (Tyformasjonen) og i øvre jura (intra Draupne sandstein). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Smith Bankformasjonen).

Brønnen påtraff 35 meter tykk sandstein i Tyformasjonen og 44 meter tykk øvre jura sandstein, begge med god reservoarkvalitet.  Brønnen påtraff også 223 meter mektig Smith Bankformasjon, hvorav om lag 47 meter er sandstein med moderate til dårlige reservoarkvalitet. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønn 25/10-13 S ble boret til et målt dyp på 2925 meter og et vertikalt dyp på 2715 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias (trolig i Smith Bankformasjonen).

Dette er den første letebrønn i utvinningstillatelse 571. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Brønn 25/10-13 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 10/4-1 i utvinningstillatelse 734 der Wintershall Norge AS er operatør.

Kontaktperson i OD:

Bjørn Rasen, tlf. 51976000

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.