25/10-13 S

24.06.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boring av letebrønn 25/10-13 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen om lag 5 kilometer vest for Balder-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.  

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra paleocen (Tyformasjonen) og i øvre jura (intra Draupne sandstein). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Smith Bankformasjonen).

Brønnen påtraff 35 meter tykk sandstein i Tyformasjonen og 44 meter tykk øvre jura sandstein, begge med god reservoarkvalitet.  Brønnen påtraff også 223 meter mektig Smith Bankformasjon, hvorav om lag 47 meter er sandstein med moderate til dårlige reservoarkvalitet. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønn 25/10-13 S ble boret til et målt dyp på 2925 meter og et vertikalt dyp på 2715 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias (trolig i Smith Bankformasjonen).

Dette er den første letebrønn i utvinningstillatelse 571. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Brønn 25/10-13 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 10/4-1 i utvinningstillatelse 734 der Wintershall Norge AS er operatør.

Kontaktperson i OD:

Bjørn Rasen, tlf. 51976000

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015