25/10-13 S

24.06.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boring av letebrønn 25/10-13 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen om lag 5 kilometer vest for Balder-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.  

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra paleocen (Tyformasjonen) og i øvre jura (intra Draupne sandstein). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Smith Bankformasjonen).

Brønnen påtraff 35 meter tykk sandstein i Tyformasjonen og 44 meter tykk øvre jura sandstein, begge med god reservoarkvalitet.  Brønnen påtraff også 223 meter mektig Smith Bankformasjon, hvorav om lag 47 meter er sandstein med moderate til dårlige reservoarkvalitet. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønn 25/10-13 S ble boret til et målt dyp på 2925 meter og et vertikalt dyp på 2715 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias (trolig i Smith Bankformasjonen).

Dette er den første letebrønn i utvinningstillatelse 571. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Havdypet er 119 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Brønn 25/10-13 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 10/4-1 i utvinningstillatelse 734 der Wintershall Norge AS er operatør.

Kontaktperson i OD:

Bjørn Rasen, tlf. 51976000

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.