25/6-5 S

10.04.2015 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 627, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-5 S.

Brønnen er boret om lag 7 kilometer øst for Skirne-feltet i den midtre delen av Nordsjøen, og om lag 170 kilometer nordvest for Stavanger.

Hensikten med brønn 25/6-5 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Brønnen påtraff en total gasskolonne på 10 meter i Huginformasjonen med god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Rettighetshaverne vil vurderer funnet med tanke på en utbygging.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 627, som ble tildelt i TFO 2011. Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2520 og 2366 meter under havflaten og ble avsluttet i Dunlinformasjonen i nedre jura. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/6-5 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/8-2 i utvinningstillatelse 537, der OMV (Norge) AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.