25/6-5 S

10.04.2015 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 627, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-5 S.

Brønnen er boret om lag 7 kilometer øst for Skirne-feltet i den midtre delen av Nordsjøen, og om lag 170 kilometer nordvest for Stavanger.

Hensikten med brønn 25/6-5 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Brønnen påtraff en total gasskolonne på 10 meter i Huginformasjonen med god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Rettighetshaverne vil vurderer funnet med tanke på en utbygging.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 627, som ble tildelt i TFO 2011. Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2520 og 2366 meter under havflaten og ble avsluttet i Dunlinformasjonen i nedre jura. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/6-5 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/8-2 i utvinningstillatelse 537, der OMV (Norge) AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.