25/6-5 S

10.04.2015 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 627, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-5 S.

Brønnen er boret om lag 7 kilometer øst for Skirne-feltet i den midtre delen av Nordsjøen, og om lag 170 kilometer nordvest for Stavanger.

Hensikten med brønn 25/6-5 S var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Brønnen påtraff en total gasskolonne på 10 meter i Huginformasjonen med god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Rettighetshaverne vil vurderer funnet med tanke på en utbygging.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 627, som ble tildelt i TFO 2011. Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2520 og 2366 meter under havflaten og ble avsluttet i Dunlinformasjonen i nedre jura. Havdypet er 120 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/6-5 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal til Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/8-2 i utvinningstillatelse 537, der OMV (Norge) AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.