26/10-1

12.02.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 674 BS, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 26/10-1.

Brønnen er boret om lag 33 kilometer nordøst for funnbrønnen 16/2-6 på Johan Sverdrup i midtre Nordsjøen, og om lag 100 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i miocen (Utsiraformasjonen). Brønnen påtraff en total gasskolonne på 24 meter i Utsiraformasjonen med utmerket reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 674 BS. Den 28. oktober 2014 ble den utskilt fra tillatelse 674, som ble tildelt i TFO 2012. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 995 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hordalandgruppen. Havdypet er 140 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 26/10-1 ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/1-24 utvinningstillatelse 338 C, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 67 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.