26/10-1

12.02.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 674 BS, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 26/10-1.

Brønnen er boret om lag 33 kilometer nordøst for funnbrønnen 16/2-6 på Johan Sverdrup i midtre Nordsjøen, og om lag 100 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i miocen (Utsiraformasjonen). Brønnen påtraff en total gasskolonne på 24 meter i Utsiraformasjonen med utmerket reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 674 BS. Den 28. oktober 2014 ble den utskilt fra tillatelse 674, som ble tildelt i TFO 2012. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 995 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hordalandgruppen. Havdypet er 140 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 26/10-1 ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/1-24 utvinningstillatelse 338 C, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 67 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).