26/10-1

12.02.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 674 BS, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 26/10-1.

Brønnen er boret om lag 33 kilometer nordøst for funnbrønnen 16/2-6 på Johan Sverdrup i midtre Nordsjøen, og om lag 100 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i miocen (Utsiraformasjonen). Brønnen påtraff en total gasskolonne på 24 meter i Utsiraformasjonen med utmerket reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1,5 og 4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 674 BS. Den 28. oktober 2014 ble den utskilt fra tillatelse 674, som ble tildelt i TFO 2012. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 995 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hordalandgruppen. Havdypet er 140 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 26/10-1 ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/1-24 utvinningstillatelse 338 C, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 67 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016