30/11-10 A

09.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 30/11-10 A.

Funnet 30/11-8 S ble påvist sommeren 2011 i midtre jura reservoarbergarter om lag 25 kilometer sørvest for feltinnretningen på Oseberg Sørfeltet i den nordlige delen av  Nordsjøen.

Etter boring av funnbrønnen 30/11-8 S var operatørens ressursanslag på mellom 2 og 9 millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Avgrensningsbrønnen 30/11-10 A er boret inn i reservoaret nord for funnbrønnen 30/11-8 S.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 30/11-8 S, påviste ytterligere tilstedeværende oljeressurser og redusere usikkerhetsspennet i utvinnbare ressurser i midtre jura reservoarbergarter (Tabertformasjonen). I tillegg ville rettighetshaverne skaffe mer nøyaktig informasjon om dyp til strukturen, reservoar- og fluidegenskaper samt verifisere kommunikasjon over strukturen.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 260 meter i Tarbertformasjonen, fordelt på øvre og midtre Tabertformasjonen med henholdsvis 110 og 150 meter kolonne. Reservoarbergartene i øvre og midtre Tabertformasjon består av 30 og 55 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet.

Foreløpig er størrelsen på funnet beregnet til å være mellom 8 og 13 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpig gass/olje-forhold er på 80-95 Sm3/Sm3. Rettighetshaverne vil vurdere utvikling av funnet sammen med andre funn i området.

Brønn 30/11-10 A ble boret innenfor utvinningstillatelse 035 på kostnadsdeling med utvinningstillatelse 272, som har samme rettighetshavere og -andeler som tillatelse 035.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 035, som ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969. 30/11-10 A ble boret til et vertikalt dyp på 3673 meter under havflaten, og avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura. Havdypet er 105 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-10 A er boret med boreinnretningen Transocean Leader, som etter dette ikke vil ha oppdrag for Statoil.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.