30/11-10 A

09.02.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 30/11-10 A.

Funnet 30/11-8 S ble påvist sommeren 2011 i midtre jura reservoarbergarter om lag 25 kilometer sørvest for feltinnretningen på Oseberg Sørfeltet i den nordlige delen av  Nordsjøen.

Etter boring av funnbrønnen 30/11-8 S var operatørens ressursanslag på mellom 2 og 9 millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Avgrensningsbrønnen 30/11-10 A er boret inn i reservoaret nord for funnbrønnen 30/11-8 S.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 30/11-8 S, påviste ytterligere tilstedeværende oljeressurser og redusere usikkerhetsspennet i utvinnbare ressurser i midtre jura reservoarbergarter (Tabertformasjonen). I tillegg ville rettighetshaverne skaffe mer nøyaktig informasjon om dyp til strukturen, reservoar- og fluidegenskaper samt verifisere kommunikasjon over strukturen.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 260 meter i Tarbertformasjonen, fordelt på øvre og midtre Tabertformasjonen med henholdsvis 110 og 150 meter kolonne. Reservoarbergartene i øvre og midtre Tabertformasjon består av 30 og 55 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet.

Foreløpig er størrelsen på funnet beregnet til å være mellom 8 og 13 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpig gass/olje-forhold er på 80-95 Sm3/Sm3. Rettighetshaverne vil vurdere utvikling av funnet sammen med andre funn i området.

Brønn 30/11-10 A ble boret innenfor utvinningstillatelse 035 på kostnadsdeling med utvinningstillatelse 272, som har samme rettighetshavere og -andeler som tillatelse 035.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 035, som ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969. 30/11-10 A ble boret til et vertikalt dyp på 3673 meter under havflaten, og avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura. Havdypet er 105 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-10 A er boret med boreinnretningen Transocean Leader, som etter dette ikke vil ha oppdrag for Statoil.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016