30/9-27 S

04.09.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/9-27 S.

Brønnen er boret om lag 7 kilometer vest for Oseberg Sør-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 150 kilometer vest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Tarbertformasjonen). Brønnen påtraff en oljekolonne på 34 meter i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 3242 meter under havflaten.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli utviklet sammen med Oseberg Delta 2-prosjektet som er under utvikling, og rettighetshaverne vurderer en produksjonsbrønn i strukturen som er påtruffet med undersøkelsesbrønn 30/9-27 S.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den 26. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 104. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 3989 og 3353 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av mellomjura alder (Nessformasjonen). Havdypet er 103 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-27 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal bore utvinningsbrønn 30/9-O-2 H i utvinningstillatelse 104, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015