30/9-27 S

04.09.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/9-27 S.

Brønnen er boret om lag 7 kilometer vest for Oseberg Sør-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 150 kilometer vest for Bergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Tarbertformasjonen). Brønnen påtraff en oljekolonne på 34 meter i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 3242 meter under havflaten.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli utviklet sammen med Oseberg Delta 2-prosjektet som er under utvikling, og rettighetshaverne vurderer en produksjonsbrønn i strukturen som er påtruffet med undersøkelsesbrønn 30/9-27 S.

Det er utført datainnsamling.

Dette er den 26. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 104. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 3989 og 3353 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av mellomjura alder (Nessformasjonen). Havdypet er 103 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-27 S ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal bore utvinningsbrønn 30/9-O-2 H i utvinningstillatelse 104, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.