33/2-2 S

04.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 579, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 33/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Snorre-feltet i Nordsjøen og 180 kilometer vest for Florø.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre- og midtre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen og Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i nedre jura (Statfjordgruppen) og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Primært letemål ble ikke påtruffet. I sekundært letemål påtraff brønnen olje over et intervall på om lag 175 meter i antatt Lundeformasjonen, hvorav kun 12 meter med sandstein av dårlig reservoarkvalitet. Det er foreløpig ikke beregnet utvinnbare ressurser.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 68 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommer dyseåpning og den viste dårlige strømningsegenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 579 vil evaluere funnet med hensyn til videre avklaring.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 579. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. Brønn 33/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 3498 meter under havflaten, og ble avsluttet i sandstein og skifre antatt tilhørende Alkeformasjonen i trias. Havdypet er 340 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 33/2-2 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/4-9 S i utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen
, tlf 51 87 60 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016