33/2-2 S

04.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 579, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 33/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Snorre-feltet i Nordsjøen og 180 kilometer vest for Florø.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre- og midtre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen og Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i nedre jura (Statfjordgruppen) og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Primært letemål ble ikke påtruffet. I sekundært letemål påtraff brønnen olje over et intervall på om lag 175 meter i antatt Lundeformasjonen, hvorav kun 12 meter med sandstein av dårlig reservoarkvalitet. Det er foreløpig ikke beregnet utvinnbare ressurser.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 68 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommer dyseåpning og den viste dårlige strømningsegenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 579 vil evaluere funnet med hensyn til videre avklaring.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 579. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. Brønn 33/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 3498 meter under havflaten, og ble avsluttet i sandstein og skifre antatt tilhørende Alkeformasjonen i trias. Havdypet er 340 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 33/2-2 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/4-9 S i utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen
, tlf 51 87 60 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.