33/2-2 S

04.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 579, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 33/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Snorre-feltet i Nordsjøen og 180 kilometer vest for Florø.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre- og midtre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen og Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i nedre jura (Statfjordgruppen) og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Primært letemål ble ikke påtruffet. I sekundært letemål påtraff brønnen olje over et intervall på om lag 175 meter i antatt Lundeformasjonen, hvorav kun 12 meter med sandstein av dårlig reservoarkvalitet. Det er foreløpig ikke beregnet utvinnbare ressurser.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 68 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommer dyseåpning og den viste dårlige strømningsegenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 579 vil evaluere funnet med hensyn til videre avklaring.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 579. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. Brønn 33/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 3498 meter under havflaten, og ble avsluttet i sandstein og skifre antatt tilhørende Alkeformasjonen i trias. Havdypet er 340 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 33/2-2 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/4-9 S i utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen
, tlf 51 87 60 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.