33/2-2 S

04.06.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 579, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 33/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Snorre-feltet i Nordsjøen og 180 kilometer vest for Florø.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre- og midtre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen og Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i nedre jura (Statfjordgruppen) og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Primært letemål ble ikke påtruffet. I sekundært letemål påtraff brønnen olje over et intervall på om lag 175 meter i antatt Lundeformasjonen, hvorav kun 12 meter med sandstein av dårlig reservoarkvalitet. Det er foreløpig ikke beregnet utvinnbare ressurser.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest er gjennomført. Produksjonsraten var på 68 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommer dyseåpning og den viste dårlige strømningsegenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 579 vil evaluere funnet med hensyn til videre avklaring.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 579. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. Brønn 33/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp av 3498 meter under havflaten, og ble avsluttet i sandstein og skifre antatt tilhørende Alkeformasjonen i trias. Havdypet er 340 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 33/2-2 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/4-9 S i utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen
, tlf 51 87 60 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.