34/3-4 S og 34/3-4 A

16.02.2015 BG Group AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 34/3-4 S og 34/3-4 A.

Brønnene er boret om lag 5 kilometer øst for Knarrfeltet i nordlige del av Nordsjøen.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 34/3-4 S var å undersøke et større kanalsystem i reservoarbergarter i pleistocen. Brønnen påtraff et 250 meter tykt kanalsystem, hvorav om lag 50 meter av meget god reservoarkvalitet. Det ble påtruffet spor av gass i to tynne sandsteinslag.

Hensikten med brønn 34/3-4 A var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Brønn 34/3-4 A påtraff en om lag 110 meter tykk Cookformasjon, hvorav 53 meter sandstein med god reservoarkvalitet og med spor av gass.  

Det er utført datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Begge brønnene klassifiseres som tørre.

Dette er femte- og sjette letebrønn i utvinningstillatelse 373 S. Brønnene 34/3-4 S og 34/3-4 A ble boret til et henholdsvis målt dyp på 1607 og 4535 meter og vertikalt dyp på 1584 og 4321 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Hordalandgruppen i miocen og Amundsenformasjonen i nedre jura. Havdypet er 406 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/3-4 S & A ble boret av boreinnretningen Transocean Searcher som nå skal bore undersøkelsesbrønn 34/3-5 S i samme utvinningstillatelse.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016