34/3-5

17.04.2015 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/3-5. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag fem kilometer sørøst for Knarr-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen og om lag 120 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Brønnen påtraff 82 meter med sandstein i Cookformasjonen, hvorav 47 meter med god reservoarkvalitet og spor av olje.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Dette er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S, som ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 34/3-5 ble boret til et vertikalt dyp på 4253 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i undre jura. Havdypet er 403 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/3-5 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Searcher som etter et opphold i Kristiansund i om lag to måneder, skal bore undersøkelsesbrønn 2/11-11 i Nordsjøen i utvinningstillatelse 616 der Edison Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016