34/3-5

17.04.2015 BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 373 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/3-5. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag fem kilometer sørøst for Knarr-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen og om lag 120 kilometer vest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Brønnen påtraff 82 meter med sandstein i Cookformasjonen, hvorav 47 meter med god reservoarkvalitet og spor av olje.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Dette er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 373 S, som ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 34/3-5 ble boret til et vertikalt dyp på 4253 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i undre jura. Havdypet er 403 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/3-5 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Searcher som etter et opphold i Kristiansund i om lag to måneder, skal bore undersøkelsesbrønn 2/11-11 i Nordsjøen i utvinningstillatelse 616 der Edison Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.