34/4-14 S

15.05.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 375, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/4-14 S på oljefunnet 34/4-11.

Funnet ble påvist i 2010, og er omtrent 20 kilometer nordvest for Snorrefeltet i Nordsjøen. Reservoaret er i Brent- og Statfjordgruppen og forventede utvinnbare ressurser var før boring av avgrensningsbrønn 34/4-14 S om lag 7 millioner Sm3 olje og 0,7 milliarder Sm3 gass.

Formålet med brønn 34/4-14 S var å avgrense funnet som ble påvist med brønn 34/4-11 og avgrenset av brønn 34/4-13 S. Brønnen påtraff reservoar i Statfjordgruppen av tidligjura alder og påviste 11 meter netto sandstein av god kvalitet. Brønnen er tørr. 

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 375, tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4532 meter under havnivå, og ble avsluttet i Lundeformasjonen av seintrias alder. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/4-14 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/10-13 S i utvinningstillatelse 571, der Suncor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.