34/4-14 S

15.05.2015 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 375, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/4-14 S på oljefunnet 34/4-11.

Funnet ble påvist i 2010, og er omtrent 20 kilometer nordvest for Snorrefeltet i Nordsjøen. Reservoaret er i Brent- og Statfjordgruppen og forventede utvinnbare ressurser var før boring av avgrensningsbrønn 34/4-14 S om lag 7 millioner Sm3 olje og 0,7 milliarder Sm3 gass.

Formålet med brønn 34/4-14 S var å avgrense funnet som ble påvist med brønn 34/4-11 og avgrenset av brønn 34/4-13 S. Brønnen påtraff reservoar i Statfjordgruppen av tidligjura alder og påviste 11 meter netto sandstein av god kvalitet. Brønnen er tørr. 

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 375, tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4532 meter under havnivå, og ble avsluttet i Lundeformasjonen av seintrias alder. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/4-14 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/10-13 S i utvinningstillatelse 571, der Suncor Energy AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen, tlf. 51 87 60 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.02.2016