34/8-16 S

20.11.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av letebrønn 34/8-16 S.

Brønnen ble boret på østflanken av Visundfeltet i nordlige del av Nordsjøen og om lag 140 km nordvest for Bergen.

Primært letemål for 34/8-16 S var å påvise gass og/eller gasskondensat i midtre trias (Lomviformasjonen). Sekundært letemål var å undersøke tilleggsressurser i nedre- til midtre jura reservoarbergarter (Statfjord- og Brentgruppen og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Brønnen påtraff enolje/gass/kondensat-kolonne på om lag 85 meter i Lundeformasjonen, hvorav 40 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Brentgruppen er ikke tilstede. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,1 million Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere videre utvikling av funnet i sammenheng med eventuelt andre tilleggsressurser.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 26. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 120. Brønn 34/8-16 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3830 og 3875 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Hegregruppen i trias. Havdypet er 380 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Trym.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned pdf: Kart

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.