34/8-16 S

20.11.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av letebrønn 34/8-16 S.

Brønnen ble boret på østflanken av Visundfeltet i nordlige del av Nordsjøen og om lag 140 km nordvest for Bergen.

Primært letemål for 34/8-16 S var å påvise gass og/eller gasskondensat i midtre trias (Lomviformasjonen). Sekundært letemål var å undersøke tilleggsressurser i nedre- til midtre jura reservoarbergarter (Statfjord- og Brentgruppen og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Brønnen påtraff enolje/gass/kondensat-kolonne på om lag 85 meter i Lundeformasjonen, hvorav 40 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Brentgruppen er ikke tilstede. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,1 million Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere videre utvikling av funnet i sammenheng med eventuelt andre tilleggsressurser.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 26. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 120. Brønn 34/8-16 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3830 og 3875 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Hegregruppen i trias. Havdypet er 380 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Trym.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned pdf: Kart

Oppdatert: 09.12.2015