34/8-16 S

20.11.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av letebrønn 34/8-16 S.

Brønnen ble boret på østflanken av Visundfeltet i nordlige del av Nordsjøen og om lag 140 km nordvest for Bergen.

Primært letemål for 34/8-16 S var å påvise gass og/eller gasskondensat i midtre trias (Lomviformasjonen). Sekundært letemål var å undersøke tilleggsressurser i nedre- til midtre jura reservoarbergarter (Statfjord- og Brentgruppen og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Brønnen påtraff enolje/gass/kondensat-kolonne på om lag 85 meter i Lundeformasjonen, hvorav 40 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Brentgruppen er ikke tilstede. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 1,1 million Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere videre utvikling av funnet i sammenheng med eventuelt andre tilleggsressurser.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 26. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 120. Brønn 34/8-16 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3830 og 3875 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Hegregruppen i trias. Havdypet er 380 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Trym.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf 51 87 61 00

 

Kart

Last ned pdf: Kart

Oppdatert: 09.12.2015

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.